Vytlačiť túto stránku
nedeľa, 01 október 2017 19:38

PRAMENE 2017: Súťažná prehliadka choreografií folklórnych kolektívov

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
PRAMENE 2017: Súťažná prehliadka choreografií folklórnych kolektívov PRAMENE 2017: Súťažná prehliadka choreografií folklórnych kolektívov

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo dňa 23. septembra 2017 krajskú postupovú súťaž a prehliadku choreografií folklórnych kolektívov PRAMENE 2017.  Podujatie bolo financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

V kinosále Domu odborov Strojár v Martine predviedli svoje tanečné, vokálne a inštrumentálne ľudové umenie tri folklórne kolektívy zo Žilinského kraja, ktoré súťažili s piatimi choreografiami. Folklórni nadšenci Oprášené krpce zo Žiliny choreografiou „Na Kysuckých lazoch“ ukázali prepletanie práce a zábavy mužov a žien pri hrabaní sena. Folklórny súbor Bystrica z Novej Bystrice v choreografii „Palicový tanec“ zachytil hry dorastajúcich chlapcov pri pasení dobytka alebo oviec na pasienkoch.

 

Choreografiou „Muzika“ zatancovali, ako kedysi pri muzike, ktorá sa prevažne konala na humne, rôzne tanečné motívy typické pre Bystricu. Folklórny súbor Váh z Liptovského Mikuláša s choreografiou „Do kolesa“ ponúkol tanečný a piesňový materiál čerpaný z výskumu z Liptovských Sliačov: „Do kolesa tancuvali len slobodné dievky rôznej vrstvy“. V choreografii „Na pltisku“ predstavili členovia FS Váh spracovaný folklórny materiál z dolnoliptovských pltníckych obcí obohatený o vzácny zvukový záznam – rozprávanie a spomienky pltníka Kalmana Hradského, narodeného v r. 1887 v Likavke, dokumentovaného Svetozárom Stračinom.

 

 

Odborná porota, ktorá hodnotila jednotlivé súťažné choreografie a viedla rozborový seminár pracovala v zložení: predsedníčka poroty - Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.; členovia poroty -  Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka, Mgr. Katarína Babčáková, PhD., PaedDr. Roman Bienik, PhD. a PhDr. Alžbeta Gazdíková. Súťažnú prehliadku slávnostne otvorili známe tváre v staronovom zložení, Ľudová hudba Rodinka z Martina, tromi turčianskymi piesňami. Svoje moderátorské skúsenosti, s citom pre ľudovú atmosféru, v sprievodnom slove potvrdila Mgr. Viera Hatarová.

 

Výsledky krajskej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych kolektívov PRAMENE 2017

           

Zlaté pásmo s priamym postupom do celoštátneho kola súťaže:

FS Váh z Liptovského Mikuláša – choreografia „Na pltisku“

Strieborné pásmo:

FS Váh z Liptovského Mikuláša – choreografia „Do kolesa“

Bronzové pásmo:

Folklórni nadšenci Oprášené krpce zo Žiliny – choreografia „Na Kysuckých lazoch“

FS Bystrica z Novej Bystrice – choreografie „Palicový tanec“ a „Muzika“

 

Ocenenia poroty

 

za štýlovú, vokálnu a inštrumentálnu interpretáciu - Folklórni nadšenci Oprášené krpce,

za vhodný výber tradičného materiálu a za štýlovú, vokálnu a inštrumentálnu interpretáciu - FS Bystrica,

za prezentáciu a úpravu tradičného odevu - FS Váh.

 

Víťazná choreografia bude reprezentovať náš kraj na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke choreografií folklórnych kolektívov Tancuj, tancuj 2017, ktorá sa bude konať 11. – 12. novembra 2017 v Liptovskom Mikuláši.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Prispievateľka Turiec Online

Kultúrny manažér, Turčianske kultúrne stredisko v Martine.

Najnovšie články od autora: Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Súvisiace články podľa značky