Reklama
nedeľa, 01 október 2017 20:03

Projekt Osudy búra tabu v otázke psychických porúch pomocou umenia

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Projekt Osudy búra tabu v otázke psychických porúch pomocou umenia Projekt Osudy búra tabu v otázke psychických porúch pomocou umenia

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo cyklus tvorivých výtvarných, fotografických a literárnych dielní pod názvom OSUDY III. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Týmto projektom sa Turčianske kultúrne stredisko v Martine už tretí rok pokúša o búranie tabu v otázke psychických porúch, ktoré postihujú čoraz viac ľudí. Prvá časť projektu vo forme tvorivých dielní bola realizovaná v priebehu septembra 2017 v priestoroch Psychiatrickej liečebne v Sučanoch. Tvorivé stretnutia boli pripravované v spolupráci s odbornými lektormi v oblasti výtvarného umenia a fotografie. Na projekte sme spolupracovali s profesionálmi v oblasti výtvarného umenia (Ing. Radovan Šenšel, PhD.) a fotografie (Mgr. Michal Koliba), ktorí pacientov usmerňovali pri vyjadrovaní ich pocitov a nálad v jednotlivých umeleckých žánroch.

 

 

Vzdelávací obsah cyklu tvorivých dielní taktiež umožnil účastníkom s pomocou získaných vedomostí nájsť vhodný priestor na vlastné umelecké sebavyjadrenie. Druhú časť projektu - verejnú prezentáciu postojov, nálad, pocitov zúčastnených pacientov pre zdravú časť populácie s dôrazom na mládež – „odštartuje“ výstava fotografií, výtvarných, keramických diel a literárnych prác, ktorá bude sprístupnená pre verejnosť v dňoch 18. – 31. októbra 2017 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Slávnostná vernisáž sa uskutoční dňa 17. októbra 2017 o 14.00 h.

Mgr. Monika Ondrušová

Prispievateľka Turiec Online

Kultúrny manažér, Turčianske kultúrne stredisko v Martine.