nedeľa, 01 október 2017 20:20

Aký bol Týždeň mobility v Martine? Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Aký bol Týždeň mobility v Martine? Aký bol Týždeň mobility v Martine?

Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok v termíne od 16. do 22. septembra. Cieľom týchto dní je podpora a propagácia alternatív individuálnej automobilovej dopravy. Počas EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY 2017 pripravilo mesto Martin pre občanov, ktorým záleží na kvalite životného prostredia, niekoľko sprievodných aktivít.

Cestovať mestskou hromadnou dopravou zadarmo, v rámci aktivity Cestuj na vodičský preukaz, bolo možné po predložení vodičského preukazu a bez vydania cestovného lístka. Cestovanie na vodičský preukaz bolo možné na všetkých linkách MHD Martin a Vrútky počas víkendov 16. – 17. 9. a 23. – 24. 9. Napriek tomu, že neexistuje žiadna relevantná štatistika, ľudia, ktorým záleží na kvalite životného prostredia, určite takúto možnosť cestovania využili.

 

Ďalšou z aktivít bola detská dopravná súťaž Na bicykli bezpečne 2017, ktorej cieľom bola prevencia detskej dopravnej nehodovosti a príprava žiakov na život v cestnej premávke. Žiaci súťažili v praktickej jazde na bicykli, v jazde na bicykli podľa pravidiel cestnej premávky a svoje vedomosti preukázali aj z teoretických vedomostí z pravidiel cestnej premávky.

 

Žiaci z Martina reprezentovali svoju školu na medzinárodnej súťaži

 

Detská dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne“ sa v rámci Slovenskej republiky organizuje celoplošne ako postupová súťaž pre žiakov základných škôl, cez školské, okresné, krajské a celoslovenské kolá a má tímový charakter. V celoslovenskom kole Detskej dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne 2017“ zvíťazilo súťažné družstvo zo Základnej školy Alexandra Dubčeka v Martine. Uvedené družstvo reprezentovalo Slovenskú republiku na Medzinárodnej dopravno-výchovnej súťaži FIA v Albánsku. Súťaž prebiehala dňa 15. 09. 2017 (piatok) v priestoroch športovej haly ExpoCity Complex neďaleko Tirany.

 

V priebehu dňa súťažiaci postupne absolvovali jednotlivé súťažné disciplíny. Slovenské družstvo sa umiestnilo na 9. mieste z 22. súťažných tímov, čo možno považovať vo veľmi silnej európskej konkurencii za veľmi dobrý výsledok. Poďakovanie za dosiahnuté umiestnenie v medzinárodnej súťaží patrí žiakom tvoriacim reprezentačné družstvo zo Základnej školy Alexandra Dubčeka v Martine a najmä vedúcej reprezentačného družstva pani Renáte Bírovej, ktorá žiakov na súťaž pripravovala. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky verí, že žiaci si prípravou na súťaž a priamou účasťou na súťaži rozšírili svoje vedomosti z pravidiel cestnej premávky, zdokonalili si svoju jazdu na bicykli, naučili sa lepšie vnímať dopravný ruch okolo seba a správne a zodpovedne sa rozhodovať pri riešení dopravných situácií cestou do školy alebo pri využívaní pozemných komunikácií vo svojom voľnom čase.

 

Do kampane sa mohli zapojiť aj obchody, v Turci chýbali

 

Kampaň Na bicykli do obchodu 2017, ďalšia aktivita v rámci ETM, apelovala ako na predajcov, tak aj na zákazníkov. Cieľom bolo motivovať zákazníkov, aby cestou na nákup využívali ako dopravný prostriedok bicykel. Takýmto spôsobom sa mohli zapojiť do súťaže o zaujímavé ceny a priblížiť sa viac k zdravému životnému štýlu. Zaregistrovaní predajcovia súťažili o čo najväčší počet nákupov „zákazníkov na bicykli“. V našom meste sa, bohužiaľ, nezaregistroval žiadny predajca, preto potenciálni „zákazníci na bicykli“ z Martina by museli nakupovať najbližšie v Žiline.

 

Vajanského námestie privítalo školákov

 

Na Vajanského námestí v Martine sa konala 20. 9. 2017 aktivita pod názvom Zahraj sa so SAD-kou. Akcia zaujala veľké množstvo ľudí rôzneho veku. Tí si mohli prezrieť najmodernejšie, ale aj historické autobusy, sadnúť si na miesto vodiča a vyskúšať si, aké je to sedieť za volantom skutočného autobusu. Možnosť „zahrať sa so SAD-kou“ využili aj martinské školy. Deti lákalo najviac sedadlo vodiča, ale mali možnosť autobus si aj nakresliť, vyskúšať si okuliare, ktoré simulovali stav opitosti – aj cez deň aj v noci a podľa farieb si zahádzali loptičky do makety semafora.

 

 

Deti získali nové dopravné ihrisko na Tulskej ulici

 

V rámci Európskeho týždňa mobility bolo v Martine na Tulskej ulici 25. 9. 2017 slávnostne otvorené nové dopravné ihrisko. Vybudované bolo za pomoci mesta Martin, oddelenia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu a Nadácie slovenskej sporiteľne – projekt sa volal Zelená pre ihrisko na Podháji. Náklady na vybudovanie dopravného ihriska sú 6200 eur, z toho z nadácie SLSP bolo poskytnutých 4900 eur. Projekt trvá od 15. 6. 2017 do 15. 10. 2017. Zatiaľ bolo vybudované dopravné ihrisko, doplnený bol mobiliár – lavičky a smetný kôš so žabkou a vytvorená bola stena na maľovanie.

 

 

Dňa 7. 10. 2017 o 9:00 hod. sa v rámci projektu na ihrisku uskutoční výsadba novej zelene. O vznik tohto ihriska sa zaslúžil aj poslanec za mestskú časť Podháj – Stráne Ing. Rudolf Kollár a Mgr. Štefan Balošák, riaditeľ Správy športových zariadení mesta Martin – tá sa bude o ihrisko aj ďalej starať a udržiavať ho vo funkčnom stave. Na ihrisku sa nachádzajú dopravné značky, parkovisko, kruhový objazd, priechod pre chodcov a panák na skákanie. Ako prvé si dopravné ihrisko vyskúšali deti zo súkromnej materskej školy Ďatelinka na Bagárovej ulici.

Alexandra Frančáková

Redaktorka Turiec Online

Moja práca je mojou záľubou, vidím v nej zmysel a význam. Popri štúdiu sa snažím nájsť čas aj na beletriu, mám rada prírodu, mesto, v ktorom žijem a predovšetkým svoju rodinu.