nedeľa, 01 október 2017 20:40

Kostol v Priekope tak skoro nesprístupnia Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Kostol v Priekope tak skoro nesprístupnia Kostol v Priekope tak skoro nesprístupnia Foto: M. Hrčka, Obnova s.r.o.

Kostol Povýšenia sv. Kríža v Martine - Priekope bol pôvodne stavaný ako kaplnka. Postaviť ju dal gróf Ľudovít Révay spolu s manželkou za finančného prispenia cisárovnej Márie Terézie. Kaplnka bola vysvätená v roku 1772. Po vzniku Česko-slovenskej republiky bola parcela spolu s kaplnkou odpredaná miestnym poľnohospodárom. Nevyjasnené majetko - právne vzťahy však výrazne prispeli k jeho chátraniu.

V nedávnej dobe sa uskutočnili iba čiastkové opravy s výmenou poškodených a vypadnutých drevených šindľov a nosnej časti veže, ktoré realizovala prostredníctvom rôznych grantov a fondov Ministerstva kultúry SR firma Obnova s.r.o. z Banskej Štiavnice. Národnú kultúrnu pamiatku však čakajú ďalšie rozsiahle a zásadné opravy, hlavne kompletná výmena strechy, hydroizolácie, záchrana erbu nad vchodom a postupne ďalšie úkony, ako sanácia fasády pod.

 

Foto: M. Hrčka, Obnova s.r.o.

 

 

Vyriešeniu majetko – právnych vzťahov bráni skutočnosť, že kataster nehnuteľností nedokáže skompletizovať list vlastníctva, nakoľko je na ňom zapísaných iba približne 30 % vlastníkov. „Žiadosť o dopísanie chýbajúcich vlastníkov sme poslali na Okresný úrad Martin, katastrálny odbor 25. 02. 2015 a opakovane aj 28. 03. 2016. Uskutočnilo sa pracovné stretnutie, ale informácie sú také, že chýba legislatíva, ako takýto právny precedens vyriešiť, čo je však úloha štátu, aby zabezpečil evidenciu vlastníctva aj k starým stavbám, nielen k pozemkom,“ informuje člen výboru Pasienkového pozemkového spoločenstva Ing. Martin Kostra. Pokiaľ sa nepodarí dať do poriadku list vlastníctva, získať finančné prostriedky na rozsiahlu rekonštrukciu bude veľmi náročné. „Kostol nie je možné ani vyvlastniť pre Rímsko-katolícku cirkev za účelom záchrany národnej kultúrnej pamiatky, čo je zákonom definovaný verejný záujem a umožňuje proces vyvlastnenia, pretože takýto postup taktiež vyžaduje kompletný list vlastníctva,“ dodáva Ing. M. Kostra.

Alexandra Frančáková

Redaktorka Turiec Online

Moja práca je mojou záľubou, vidím v nej zmysel a význam. Popri štúdiu sa snažím nájsť čas aj na beletriu, mám rada prírodu, mesto, v ktorom žijem a predovšetkým svoju rodinu.