Reklama
pondelok, 09 október 2017 00:00

Európsky deň jazykov na Hurbanke

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Autorky: Monika Ševčíková, Lenka Horecká Autorky: Monika Ševčíková, Lenka Horecká Foto: archív ZŠ s MŠ Hurbanova Martin

Rada Európy  po veľkom úspechu projektu vyhlásila deň 26. septembra za Európsky deň jazykov. Bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. ZŠ s MŠ Hurbanova v Martine sa už tradične zapojila do tohto projektu prostredníctvom rôznych aktivít.

Deti na prvom stupni mali okrem aktivít, ktoré im pripravili pani učiteľky na hodinách anglického jazyka, pripravené aj stanovište v školskej jedálni. Tu mohli ochutnať pravé anglické palacinky, ktoré pre  nich pripravila naša anglická lektorka Lisa. Žiaci 3.-4. ročníka okrem návštevy jedálne absolvovali aj „ exkurziu“ po jednotlivých stanovištiach, ktoré pre nich pripravili vyučujúci cudzích jazykov.

 

 

Žiaci 2. stupňa prežili tento deň  súťažne na stanovištiach: španielskom,francúzskom, talianskom, ruskom, českom a viacjazyčnom hudobnom. Na jednotlivých stanovištiach mohli získať časti hesla v jazyku krajiny, ktorú si predtým vylosovali. Deň sme prežili v príjemnej atmosfére, ktorá bola plná smiechu a pohody. Tešíme sa na budúci ročník a všetkým našim žiakom gratulujeme k získaniu hesla.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn