štvrtok, 21 marec 2013 09:25

Spoločne pre Afganistan Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(10 hlasov)
Spoločne pre Afganistan Spoločne pre Afganistan

Na Evanjelickej spojenej škole je už tradíciou pomáhať iným prostredníctvom rozličných projektov. Tento raz sme sa rozhodli podporiť sociálny projekt zameraný na podporu vzdelávania mladých ľudí v Afganistane. Prostredníctvom výstavby Inštitútu odborného vzdelávania v meste Charikar, v provincii Parwan budú môcť chlapci získať vyššie odborné vzdelanie v oblasti poľnohospodárstva a dievčatá v oblasti manažmentu a žurnalistiky.

Projekt nadväzuje na niekoľkoročnú tradíciu sociálnych projektov v rámci ktorých škola podporila napríklad misijnú službu martinského evanjelického zboru na Ukrajine, či utečencov, ktorí boli kvôli občianskej vojne nútení opustiť svoje domovy. Partnerom tohtoročného projektu je občianske združenie Človek v ohrození, ktoré má v Afganistane niekoľko vlastných humanitárnych pracovníkov, ktorí sa venujú podpore vzdelávania. Jedna z nich, Janka Jakubíková, navštívila našu školu, aby žiakom predstavila význam inštitútu vzdelávania, ktorý je dôležitý hlavne pre tamojšie dievčatá, ktorých prístup k vzdelaniu je výrazne obmedzený. Žiakom tiež priblížila životnú situáciu miestnych obyvateľov. Žiakov prezentácia nadchla a s podporou učiteľov sa na škole rozbehli rôzne aktivity, ktorých cieľom je aj finančná zbierka.

Financie získavajú žiaci rôznymi netradičnými spôsobmi. Jedným z nich bolo aj spoločné pečenie koláčikov a ich predaj za dobrovoľný príspevok. Netradičné bolo najmä to, že niektorí zo študentov piekli prvýkrát v živote. Samotnému pečeniu, predchádzal nákup surovín, ktorý žiaci absolvovali s americkou lektorkou Sarah Swindall, ktorú žiaci pri nakupovaní opäť naučili nové slovenské slová. Do prípravy rôznych druhov koláčov sa aktívne zapojili aj rodičia žiakov a pomocnú ruku podal  aj riaditeľ školskej jedálne pań Tomáš Jedinák, ktorý mladým pekárom poskytol priestory a vybavenie školskej kuchyne. Samotný predaj koláčov sa uskutočnil v nedeľu 17.3. 2013 po skončení Služieb Božích.

V čase medzi 10.00 a 12.00 hodinou ste sa mohli na Memorandovom námestí pred evanjelickým kostolom ponúknuť koláčikmi, kávou alebo čajom a svojím dobrovoľným príspevkom tak podporiť dobrú vec,“ hovorí jeden z koordinátorov projektu Ľuboš Froľo „žiaci prvého aj druhého stupňa našej školy pripravili výborné koláčiky, niektorí zo žiakov piekli priamo v škole už vo štvrtok, iní napiekli koláčiky doma a priniesli ich v nedeľu so sebou. Zapojil sa každý, kto mohol.“ Nedeľné slnko, ktoré spríjemnilo atmosféru na námestí, pripomenulo blížiacu sa jar a veľkonočné sviatky. Ľudia mali k sebe blízko, veľmi milo nás prekvapili reakciami na občerstvenie. „Mám radosť, keď vidím, s akým nadšením a kreativitou žiaci pristupujú k tomuto netradičnému spestreniu služieb Božích. Ochota nezištne pomôcť blížnemu na druhom konci sveta je to dôkazom toho, že kresťanstvo neostalo len v názve školy, ale stalo sa aj prirodzenou súčasťou, toho ako žiaci vnímajú svet a to, čo sa v ňom deje“ zhodnotil nedeľné podujatie zborový farár Milan Kubík.

Sociálny projekt ešte nie je ukončený, jednotlivé aktivity budú pokračovať a vyvrcholia veľkonočným programom, ktorý sa uskutoční v utorok, 26.marca o 16:00 v evanjelickom kostole. Súčasťou programu bude opäť aj tradičná burza výrobkov žiakov na Memorandovom námestí. Touto cestou ďakujeme každému, kto sa k nám pridal a akýmkoľvek spôsobom podporil tento sociálny projekt.Autor: Mgr. Monika Záborská, Evanjelická spojená škola

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn