utorok, 24 október 2017 12:36

OSUDY– tretí ročník aj pre mládež

OSUDY– tretí ročník aj pre mládež OSUDY– tretí ročník aj pre mládež

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo cyklus tvorivých výtvarných, fotografických a literárnych dielní pod názvom OSUDY III., ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s  podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Prvá časť projektu vo forme tvorivých dielní odštartovala 5. septembra 2017 a bola realizovaná v priestoroch Psychiatrickej liečebne v Sučanoch. Pod odborným vedením lektora Ing. Radovana Šenšela, PhD. bolo pre pacientov pripravených päť tvorivých výtvarných stretnutí, ktoré mali ucelený charakter. Začínalo sa náučnou prezentáciou, z ktorej sa pacienti dozvedeli viac o možnostiach tvorby – od výberu námetu cez základy výtvarnej tvorby – kompozície, až k namaľovaniu vlastného obrázku, zachytávajúceho výjavy z ich života, pocity, nálady, sny, túžby… Pokračovalo sa hľadaním tvarov a budovaním predstavivosti pacientov, ktorí si počas dielní mali možnosť vyskúšať rôzne techniky, zamerané na zvládnutie maľby. S podporou a usmerňovaním lektora vytvárali diela, ktoré predstavovali tak konkrétne, ako aj abstraktné súčasti ich vnútorného a vonkajšieho sveta. Zaujala aj práca s hlinou, pomocou ktorej vznikli zaujímavé sošky a predmety.

 

Lektorom fotografických dielní bol Mgr. Michal Koliba. Ten odprezentoval rozmanité možnosti ako „zachytiť“ človeka a jeho pocity. Pacienti počas tvorivých stretnutí sami vytvárali a navrhovali rôzne situácie a premieňali svoje predstavy do výslednej fotografie, aby tak zachytili dušu, emócie, či osobnosť fotografa alebo fotografovaného.

 

Záverečná tvorivá literárna dielňa, pod odborným vedením dipl. psych. sestry Lenky Calíkovej, bola zameraná na vlastné umelecké sebavyjadrenie formou literárneho umenia. Pacienti počas nej vyjadrovali svoje pocity, postoje, názory, ale i nálady pri pohľade na nimi vytvorené fotografické a výtvarné diela, a to formou krátkych literárnych ukážok.

 

Druhú časť projektu - verejnú prezentáciu vytvorených diel pacientov pre zdravú časť populácie s dôrazom na mládež – otvorila výstava fotografií, výtvarných, keramických a literárnych diel, ktorá je verejnosti sprístupnená do 31. októbra 2017 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Slávnostná vernisáž sa konala 17. októbra 2017. Hudobným vystúpením sa prezentoval David Bolek, krásnym slovom vernisáž obohatil Vladimír Šlepec. V mene organizátora projektu všetkých privítal Mgr. Radoslav Pančík, ktorý prostredníctvom pripravenej prezentácie oboznámil účastníkov vernisáže s priebehom celého projektu.

 

 

Pre veľký záujem a ohlas zo strany verejnosti bude táto nevšedná výstava sprístupnená aj v priestoroch Kina Strojár v Martine, v dňoch  8. – 11. novembra 2017. Na jej prehliadku všetkých srdečne pozývame.

 

Pridanou hodnotou projektu, oproti jeho uplynulým ročníkom, boli verejné prezentácie postojov, nálad a pocitov pacientov liečebne pre mládež, ktoré mali formu besied. Tie sa uskutočnili 20. októbra 2017 v klubovni Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine pre takmer sto študentov druhého ročníka v rámci predmetu “Umenie a kultúra”. Ich lektorkou bola PhDr. Mária Pronajová, ktorá s účastníkmi viedla diskusiu o hodnote zdravia, o krehkej hranici medzi zdravými a psychicky chorými ľuďmi.

Pridajte komentár...
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Mgr. Monika Ondrušová

Prispievateľka Turiec Online

Kultúrny manažér, Turčianske kultúrne stredisko v Martine.

Články mesiaca

Spoločnosť

Mikulášske prekvapenie v nemocnici

Počas prvého adventného týždňa študenti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a zamestnanci Univerzitnej nemocnice Martin spojili sily a vyzbiera...

Pozvánky

Milovníci kávy a čokolády si v OC Tulip prídu na svoje

V nedeľu 26. novembra sa obchodné centrum Tulip premení na sladké korzo s vôňou kávy. Všetkých vás pozývame na Festival kávy a čokolády.

Spoločnosť

V Martine otvorili po rekonštrukcii jednu z najmodernejších kliník asi…

V Martine dňa 16. novembra 2017 slávnostne otvorili zrekonštruované pracovisko kliniky reprodukčnej medicíny ISCARE v Martine. ISCARE patrí do nadnáro...

Spoločnosť

Martinská Viena International hľadá nových zamestnancov

Spoločnosť s dlhoročnou pôsobnosťou na trhu príjme do riadneho pracovného pomeru zamestnancov na pracovné pozície obsluha sústružníckeho CNC centra, o...

Aktivity

Turčianski raci úspešne uzavreli pretekársky rok 2017

Počas víkendu, ktorý sa u nás niesol v znamení boja za slobodu a demokraciu, bojovali Turčianski raci v poľských Gliwiciach na Medzinárodných majstrov...

Aktivity

Deti, žiaci a študenti dostanú nové stavebnice

Nadácia Kia Motors Slovakia prináša novú formu podpory pre materské, základné a stredné školy. Vďaka inovatívnemu projektu “Podpora technického a jazy...

Ďakujeme našim partnerom
za podporu Turiec OnlineSKD
TV Severka
Mestská scéna Martin
Kino Strojár
Viena international
Penzión Ľadoveň