utorok, 24 október 2017 12:36

OSUDY– tretí ročník aj pre mládež

OSUDY– tretí ročník aj pre mládež OSUDY– tretí ročník aj pre mládež

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo cyklus tvorivých výtvarných, fotografických a literárnych dielní pod názvom OSUDY III., ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s  podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Prvá časť projektu vo forme tvorivých dielní odštartovala 5. septembra 2017 a bola realizovaná v priestoroch Psychiatrickej liečebne v Sučanoch. Pod odborným vedením lektora Ing. Radovana Šenšela, PhD. bolo pre pacientov pripravených päť tvorivých výtvarných stretnutí, ktoré mali ucelený charakter. Začínalo sa náučnou prezentáciou, z ktorej sa pacienti dozvedeli viac o možnostiach tvorby – od výberu námetu cez základy výtvarnej tvorby – kompozície, až k namaľovaniu vlastného obrázku, zachytávajúceho výjavy z ich života, pocity, nálady, sny, túžby… Pokračovalo sa hľadaním tvarov a budovaním predstavivosti pacientov, ktorí si počas dielní mali možnosť vyskúšať rôzne techniky, zamerané na zvládnutie maľby. S podporou a usmerňovaním lektora vytvárali diela, ktoré predstavovali tak konkrétne, ako aj abstraktné súčasti ich vnútorného a vonkajšieho sveta. Zaujala aj práca s hlinou, pomocou ktorej vznikli zaujímavé sošky a predmety.

 

Lektorom fotografických dielní bol Mgr. Michal Koliba. Ten odprezentoval rozmanité možnosti ako „zachytiť“ človeka a jeho pocity. Pacienti počas tvorivých stretnutí sami vytvárali a navrhovali rôzne situácie a premieňali svoje predstavy do výslednej fotografie, aby tak zachytili dušu, emócie, či osobnosť fotografa alebo fotografovaného.

 

Záverečná tvorivá literárna dielňa, pod odborným vedením dipl. psych. sestry Lenky Calíkovej, bola zameraná na vlastné umelecké sebavyjadrenie formou literárneho umenia. Pacienti počas nej vyjadrovali svoje pocity, postoje, názory, ale i nálady pri pohľade na nimi vytvorené fotografické a výtvarné diela, a to formou krátkych literárnych ukážok.

 

Druhú časť projektu - verejnú prezentáciu vytvorených diel pacientov pre zdravú časť populácie s dôrazom na mládež – otvorila výstava fotografií, výtvarných, keramických a literárnych diel, ktorá je verejnosti sprístupnená do 31. októbra 2017 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Slávnostná vernisáž sa konala 17. októbra 2017. Hudobným vystúpením sa prezentoval David Bolek, krásnym slovom vernisáž obohatil Vladimír Šlepec. V mene organizátora projektu všetkých privítal Mgr. Radoslav Pančík, ktorý prostredníctvom pripravenej prezentácie oboznámil účastníkov vernisáže s priebehom celého projektu.

 

 

Pre veľký záujem a ohlas zo strany verejnosti bude táto nevšedná výstava sprístupnená aj v priestoroch Kina Strojár v Martine, v dňoch  8. – 11. novembra 2017. Na jej prehliadku všetkých srdečne pozývame.

 

Pridanou hodnotou projektu, oproti jeho uplynulým ročníkom, boli verejné prezentácie postojov, nálad a pocitov pacientov liečebne pre mládež, ktoré mali formu besied. Tie sa uskutočnili 20. októbra 2017 v klubovni Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine pre takmer sto študentov druhého ročníka v rámci predmetu “Umenie a kultúra”. Ich lektorkou bola PhDr. Mária Pronajová, ktorá s účastníkmi viedla diskusiu o hodnote zdravia, o krehkej hranici medzi zdravými a psychicky chorými ľuďmi.

Pridajte komentár...
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Mgr. Monika Ondrušová

Prispievateľka Turiec Online

Kultúrny manažér, Turčianske kultúrne stredisko v Martine.

Články mesiaca

Aktivity

Evanjelická škola hostila divadlo fórum

Študenti Evanjelickej spojenej školy v Martine sa začiatkom apríla oboznámili pr...

Aktivity

Judisti na Spartan Race Slovakia

Dňa 12. – 13. mája 2018 sa na Donovaloch uskutočnil Spartan Race Slovakia, kde s...

Aktivity

Tanečníci z Deepu majú za sebou prvú majstrovskú súťaž

Predposledný májový víkend sa v Košiciach uskutočnili majstrovstvá Slovenska v t...

Spoločnosť

Evanjelická škola ponúka základy robotiky a automatizácie

Štúdium na gymnáziu nemusí byť výlučne o humanitných a prírodovedných predmetoch...

Aktivity

Noc múzeí a galérií 2018

Aj tento rok sa Slovenské národné múzeum v Martine pridá k projektu Noc múzeí a ...

Aktivity

Štvrtáci zo SPŠ MT postúpili do celoštátneho kola v SOČke

Dňa 27. apríla sa konala na Žilinskej univerzite Celoštátna prehliadka stredoško...

Aktivity

Drozďo & Demex uviedli novú letnú pecku

Martinskí producenti Drozďo & Demex spolu s charizmatickým kubánskym latino ...

Spoločnosť

Renomovaní advokáti už aj v regióne

U klienta, ktorý potrebuje pomoc advokáta, je najdôležitejší vždy prvý krok. Výb...

Mesačný kultúrny program

  • Mesto Martin
  • Kino Strojár
  • Turčianska galéria
  • SKD Martin