Vytlačiť túto stránku
nedeľa, 05 november 2017 22:24

Zo všetkých variantov je variant s Korbeľkou najdrahší Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Zo všetkých variantov je variant s Korbeľkou najdrahší Zo všetkých variantov je variant s Korbeľkou najdrahší

Na Slovensku sa šíri sucho, mení sa klíma, znižuje sa hladina spodných vôd, od Podunajských Biskupíc k Šamorínu sa posúva mrak kontaminovanej vody. S hrôzou čítame záverečné stanovisko ministerstva životného prostredia, ktoré schválilo pochybný variant s tunelom Korbeľka na diaľnici D1 Turany-Hubová, pri ktorom budú zničené jazerá pitnej vody v Národnom parku Veľká Fatra.

Komentár Jána Miširu, riaditeľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Žiline

 

Zo všetkých variantov je variant s Korbeľkou najdrahší investične a potom aj na prevádzku. Obce, mesto Turany, Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilinského kraja, občania, Turčianske vodárne, atď. žiadajú zrušiť rozhodnutie o schválení variantu s tunelom Korbeľka, nakoľko je odborne, nedostatočne podložené, je najrizikovejšie a najhoršie vo všetkých parametroch zo všetkých variantov.

 

Presadzujú lacnejší modifikovaný povrchový variant mimo zosuvného územia, s možnosťou skoršieho začiatku výstavby, postavený za kratší čas. Ten ochráni zásoby kvalitnej pitnej vody, neohrozuje zdravie obyvateľov, nezvyšuje cenu vody, bude mať v Kraľovanoch odbočku na Dolný Kubín. Zároveň bude zabezpečená ekoduktami a mostami migrácia zvierat. 

 

Pochybný tunel Korbeľka má tieto zásadné negatíva, ktoré implikujú jeho zrušenie: minimálne o sedem rokov sa odloží začiatok výstavby, meškanie spôsobí aj to, že objem zemných a tunelových prác je plánovaný minimálne dvakrát vyšší ako pri povrchovom variante. V stanovisku ministerstva je o 100 miliónov eur drahší ako povrchový. Kde sa stratili „milióny eur“ nákladov pri náročnejšom variante s Korbeľkou? Podľa našich analýz je cena úseku s tunelom Korbeľka podhodnotená, objemy tunelových prác zvýšia náklady o 30 až 50 percent.

 

Za pána ministra Počiatka sa odhadoval variant s tunelom Korbeľka o 183 mil. eur drahší. Neodborne sa zabúda na náklady 40. mil. eur z našich daní, ktoré už štát  vynaložil na prípravné práce pri povrchovom variante a ďalšie náklady, ktoré vyplatil pri výkupe pozemkov obyvateľom Šútova, Kraľovian a niektorých ďalších obcí regiónu. Pri Šútove boli už v roku 2010 vybetónované pätky budúcich nosných stĺpov na mosty diaľnice. Podľa materiálov ministerstva životného prostredia sú náklady na prevádzku a údržbu pri variante s tunelom Korbeľka o polovicu vyššie - ide o sumu 79 mil. eur.

 

Ušetrené náklady by sa dali použiť na inom úseku diaľnic (R2 – Soroška, R7 – do Nových Zámkov, D3 – Brodno-Kysucké Nové Mesto) alebo v zdravotníctve, atď. Takisto minister dopravy Árpád Érsek v denníku Pravda 29.5.2017 povedal: „Podľa mojich informácií to vyzerá tak, že vyjde variant s tunelom Korbeľka. Z toho vyplýva, že samozrejme ideme od nuly.“ Nielen od nuly, ale verejné financie idú do mínusu, pretože diaľnica by odbočovala ku Korbeľke 2 kilometre pred ukončením už využívanej D1. Šútovo by malo mať najluxusnejší štvorprúdový privádzač za 27 mil. eur. A Šútovo by ešte stratilo prírodne čistú vodu, pretože pramene z Malej Fatry nemôže použiť, lebo je tam nedovolený obsah arzénu. Preto sa tlačí voda do Šútova, Krpelian, atď. z Veľkej Fatry. Prečo v petícii veria mimovládkam, keď im ide o zdravie? To je efektívne hospodárenie štátu? Povrchový variant tieto negatíva nemá. Komu to poslúži?

 

Na verejnosti sa vytvára atmosféra, že našimi argumentmi zdržujeme výstavbu

 

Tu platí - národ, ktorý nepozná históriu, opakuje chyby. Keď mimovládky napádali riešenia ministrov dopravy Vážneho, Fígeľa či Počiatka spôsobili meškanie výstavby doteraz o 10 rokov „dopisovaním“ mimo SR do Bruselu. Pritom za ministra Počiatka pri povrchovom variante mimo zosuvného územia, boli požiadavky Európskej komisie, splnené. Teraz tie isté mimovládky zrazu „chcú urýchlenú“ výstavbu variantu s tunelom Korbeľka a hovoria, že my vraj brzdíme výstavbu. Pritom s tunelom Korbeľka to mimovládky zdržia o ďalších 7 rokov. To je spolu 17 rokov, čo je zo strany mimovládok a neziskoviek pokrytectvo. Už v sedemdesiatych rokoch sa navrhoval povrchový variant, aby sa ochránili veľké zásoby kvalitnej pitnej vody vo Veľkej Fatre.

 

Preferovanie Korbeľky ohrozí dokončenie hlavného európskeho koridoru E50/D1 Paríž - Praha - Brno - Bratislava - Martin - Ružomberok. Alebo je to cieľ niekoho, aby sa presadzoval iný úsek, ktorý nie je hlavným európskym koridorom (povie sa: vidíte nejde prepojiť D1 na trase Bratislava-Martin-Ružomberok-Košice, tak budeme stavať priamo cez stred Národného parku Nízke Tatry do Košíc. Preto treba zdržať a komplikovať odbornými zámienkami „na úrovni“ výstavbu úseku Turany-Hubová okrajom národného parku na D1 a Hubová-Ružomberok-Ivachnová.

 

Problémy sa odborne cez priority zakladali už aj pri tuneli D1 Višňové do Martina Pozoruhodné je, že zrazu mimovládka - lesoochranári za dve percentá, v snahe obchádzať prísne kritéria zásahu do rezervácií NATURA, aktuálne navrhujú zrušiť Národný park Nízke Tatry. V inom Národnom parku sa priväzujú k stromom a blokujú štátne lesy k ochrane lesa a v Nízkych Tatrách im to nevadí. Aktivity týchto mimovládok sú slušne povedané účelové, nemravné a hanbou mimovládok a neziskoviek. V protiklade k uvedenému v roku 2002 exekutíva s podporou mimovládok zriadila Národný park Veľká Fatra v takom rozsahu územia, že teraz komplikuje výstavbu hlavného európskeho koridoru E50/D1 v úseku Turany-Hubová, ktorý Európska komisia a Slovensko schválili skôr. To je ďalší prejav neodbornosti alebo konšpirácie „neznámeho páchateľa“. Je to náhoda? Kto ovplyvnil ministerstvo dopravy, že nemali zásadné pripomienky?

 

Mimovládky, ktoré tak protestovali proti vraj predraženému úseku D4/R7, neprotestujú proti naozaj predraženému úseku s Korbeľkou. Prečo ministerstvo ustupuje mimovládkam? Ministerstvá a vláda majú zodpovednosť, ktorú mimovládky nemajú. Vezme si exekutíva na zodpovednosť realizovať drahšiu investíciu, s drahšou prevádzkou, so zničením zásob pitnej vody, ohrozením zdravia občanov, podnikateľov na Turci, Orave a Liptove? Členské štáty EU sa zaviazali, že zabránia zhoršeniu stavu všetkých zásob podzemných vôd podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z roku 2000. Slovenská republika ako členský štát EU je ich povinná dodržiavať inak bude mať sankcie.

 

Na jednej strane deklarujú predstavitelia štátu totálnu oddanosť Európskej Únii a pri ochrane zásob prirodzenej kvalitnej pitnej vody v EU - SR, zdravia občanov SR, pri znižovaní nákladov EU a SR na D1 je prístup vlažný bez dôrazu na rozumné odborné rozhodnutia. Otázka znie čo, aké záujmy za tým sú. Potreba kompenzačných opatrení potvrdzuje, že Korbeľka predstavuje riziko. Dokonca v materiáloch bola táto možnosť pri vode jednoznačne pripustená. Sú tam uvádzané stanoviská bez podrobného geologicko-hydrologického prieskumu, čo je ďalšia časovaná bomba. Keď vybuchne, predraží sa stavba diaľnice a zvýši cena vody. Nechceme hazardovať so zdravím svojich detí. V stanovisku ministerstva sa hovorí i o možnej úplnej strate vody. Manipulácia s nivelitou tomu nepomôže.

 

Okrem pitia podľa normy pitnej, no kontaminovanej vody, budú obyvatelia Krpelian, Šútova vdychovať toxické plyny oxidov dusíka, oxidu uhoľnatého a iných škodlivín, ktoré sa budú vypúšťať koncentrovane z dvoch tunelov Korbeľka do obývanej doliny Váhu. Argument o ohrozovaní zdravia teda nie je strašením. Každý obyvateľ má individuálnu citlivosť na spustenie nevyliečiteľnej choroby. Alebo pre neziskovky sú životy ľudí, detí, podnikateľov, ich životné prostredie menej dôležité a obetované pre ciele idealistickej migrácie zvierat. V histórii poznáme ako pri presadzovaní svetlých idealistických cieľov boli aj zbytočné ľudské obete.

 

Ďalší variant plánuje vypúšťať koncentrované splodiny vetracou šachtou do Národného parku medzi medvede!? K vetracej šachte treba vybudovať prístupové cesty, ktoré navždy narušia park. Ak to môžeme zhrnúť, variant s tunelom Korbeľka je oveľa drahší, zničí zásoby pitnej vody, ohrozuje zdravie a oveľa neskôr sa postaví. Quo vadis, Slovensko? V koho prospech to bude?

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky