Reklama
pondelok, 20 november 2017 12:29

Martinský deň cievnej chirurgie

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Martinský deň cievnej chirurgie Martinský deň cievnej chirurgie

Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie SLS v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Martin usporiadala druhý novembrový týždeň v priestoroch Hotela Turiec Martinské dni cievnej chirurgie.

Tohoročná téma – Kompresívne syndrómy v cievnej chirurgii – bola podľa slov primára Oddelenia cievnej chirurgie UNM MUDr. Igora Šináka výnimočná aj napriek tomu, že  vaskulárny chirurg sa s ňou bežne nestretáva. Konferenciu navštívili erudovaní chirurgovia aj elévi cievnej chirurgie z Českej i Slovenskej republiky s cieľom výmeny skúseností. Edukačnú hodnotu podujatia umocňovala skutočnosť, že cievna chirurgia vo všeobecnosti patrí medzi najnáročnejšie chirurgické odbory.

 

Kompresívne syndrómy radia odborníci k raritným ochoreniam, ktoré sú výsledkom abnormálnych anatomických pomerov

 

Najčastejšou príčinou vzniku kompresie je vonkajší útlak zdravej žily alebo nervu okolitými anatomickými štruktúrami. Paradoxom je, že najčastejšími pacientmi s obdobnými problémami sú mladí aktívni ľudia, ktorí sa (či už profesionálne alebo amatérsky) venujú športovým aktivitám. Podľa štatistík 20-40% vrcholových  atlétov má bezrizikovú trombózu a 10-20% cyklistov trpí takzvaným kompresívnym syndrómom a. iliaca, ktorý sa prejavuje výraznou bolesťou dolnej končatiny v štádiu maximálneho zaťaženia, spojenou so slabosťou.

 

Príznaky väčšinou ustupujú v priebehu minút až desiatok minút „Diagnóza je mnohokrát veľmi obtiažna. Vyžaduje skúsenosť a suspekciuÚspešná liečba však pacientom prináša výrazné benefity.“ tvrdí  MUDr. Šinák, a zároveň vyzýva svojich kolegov k obozretnosti pri diagnostike kompresívnych syndrómov, ktoré sa vyskytujú aj u na prvý pohľad zdravých jedincov, ba dokonca vrcholových športovcov.

 

Diagnostický postup nie je štandardizovaný a lekári sa zhodujú, že indikácia operácie je náročná. Šport, ako dôležitá súčasť zdravého životného štýlu, priaznivo vplýva na organizmus. Avšak pri trvalom jednostrannom preťažení môže byť amatérsky i profesionálny športovec ohrozený funkčným entrapmentom s následným cievnym útlakom.

 

Na konferencii odznelo dovedna 10 prednášok, 10 kazuistík z lekárskej praxe a účastníci mohli absolvovať aj ultrasonografický workshop. Súčasťou podujatia bol slávnostný krst knihy Atlas vaskulárnych aneuryziem, ktorej autorom je emeritný prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc. a kolektív. Knihu symbolicky pokrstili lupeňmi ruží.