pondelok, 20 november 2017 18:56

Výstava Márie Mravcovej: Variácie

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Výstava Márie Mravcovej: Variácie Výstava Márie Mravcovej: Variácie

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo pre priaznivcov výtvarného umenia ako aj širokú verejnosť autorskú výstavu obrazov s názvom „Variácie“. Na výstave sa prezentovala svojimi prácami členka Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov Mária Mravcová, ktorá v tomto roku oslávila životné jubileum – 65 rokov.

Mária Mravcová sa narodila v Pružine, okres Považská Bystrica. Vyštudovala Strednú zdravotnú školu v Trenčíne. Po skončení štúdia pracovala ako zdravotná laborantka v Univerzitnej nemocnici na Kramároch v Bratislave. V roku 1980 sa prisťahovala do Martina, kde pracovala v Martinskej fakultnej nemocnici. Popri svojom zamestnaní sa od roku 2000 intenzívne venuje aj výtvarnej tvorbe.

 

V roku 2001 začala navštevovať ateliér Evy Bebčákovej, v roku 2015 ukončila štúdium  Univerzity tretieho veku  na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore dejiny výtvarného umenia. Už počas tohto štúdia, ale aj neskôr sa zúčastňovala spoločných výstav a od roku 2006 prezentuje svoju výtvarnú tvorbu na autorských výstavách. V roku 2010 sa stala členkou Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov pri Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine. Od roku 2011 sa zúčastňuje regionálnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby – VÝTVARNÉ SPEKTRUM, kde získala viacero ocenení a čestných uznaní.

 

 

Vo svojej tvorivej, výtvarnej činnosti sa venuje abstrakcii, monotypii, pastelu, kresbe, gvašu, akrylovej maľbe a kombinovaným technikám. Touto činorodou tvorbou, či už pri zobrazovaní prírody alebo abstrakcie, vyjadruje svoje pocity a vnemy do zobrazovaného námetu. Vo svojich výtvarných dielach vyjadruje svoje senzitívne vnímanie a osobité nazeranie na svet a život v ňom.

 

Slávnostná vernisáž autorskej výstavy sa uskutočnila 7. novembra 2017 o 16.00 h v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. V mene organizátora výstavy všetkých privítala metodička TKS Libuše Poloncová a bližšie o autorkinej tvorbe hovoril kurátor výstavy Ján Prostredný. V  hudobno - poetickom programe  sa predstavil spevom Vladimír Šlepec, ktorého hudobne sprevádzal hrou na klavíri Radovan Kráľ. S vlastnou literárnou tvorbou sa predstavil Michal Lehoczký člen Literárneho klubu Hany Zelinovej vo Vrútkach. Výstava je verejnosti prístupná do 5. decembra 2017 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn