štvrtok, 21 marec 2013 22:32

Odborné informácie z knižnice môžete vyhľadať aj cez vzdialený prístup

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
Odborné informácie z knižnice môžete vyhľadať aj cez vzdialený prístup Odborné informácie z knižnice môžete vyhľadať aj cez vzdialený prístup

V rámci 14.ročníka Týždňa slovenských knižníc pripravila Slovenská národná knižnica pre verejnosť  „Deň otvorených dverí v Informačno – vedeckom centre SNK“. Záujemcovia sa mohli oboznámiť so službami, ktoré Informačno – vedecké centrum poskytuje a prakticky si vyskúšať vyhľadávanie v online katalógoch.

Informačno - vedecké centrum (IVC) ako moderná databanka informácií

IVC je otvorené od 1. januára 2009 a vybudovalo sa v rámci projektu INFORMÁCIE PRE INOVÁCIE,“ oboznamuje nás pani Alžbeta Martinická, vedúca oddelenia digitálnych služieb. Hlavným cieľom IVC je zabezpečiť pre podnikateľské subjekty (najmä pre sektor malého a stredného podnikania), vedu, priemysel a používateľov knižníc rôzne vedecké, technické, patentové, faktografické, štatistické, obchodné, marketingové a iné relevantné informácie prostredníctvom elektronických informačných zdrojov sprístupňovaných v knižniciach zúčastnených na projekte. „Do projektu je zapojených ďalších desať akademických a vedeckých knižníc. Gro projektu je poskytovanie vzdialeného prístupu k plnotextovým databázam. To znamená, že  máte prístup priamo k plnému textu, nemusíte  si napríklad prefotiť text z časopisu, alebo si požičať knihu,“ vysvetľuje pani Martinická.

Alžbeta Martinická vysvetľuje systém vzdialenej správy

Akým spôsobom môžeme vzdialený prístup získať, vyzvedali sme od pani Martinickej: „Ktokoľvek, kto sa u nás alebo v partnerskej knižnici zaregistruje, podpíše licenčnú zmluvu, keďže naša knižnica je licenčne viazaná s vydavateľstvami, obdrží prístupové heslo, cez ktoré sa potom zo svojho počítača môže dostať  do databáz nielen našich, ale aj databáz svetových vydavateľstiev, čo veľmi uvítali hlavne študenti. Teda k získaniu prístupu stačí jedna návšteva. Vzdialený prístup je bezplatný.

IVC je okrem seminárov a školení využívané hlavne na vypracovávanie rešerší

Pri osobnej návšteve vypracujeme rešerš na počkanie. Ak nie je žiadateľ našim čitateľom, vypracujeme rešerš len z voľne dostupných zdrojov, pokiaľ je našim čitateľom, tak aj z licencovaných. Tu je opäť výhoda vzdialeného prístupu, ten kto ho má, si vypracuje rešerš sám a má prístup aj k licencovaným zdrojom. Pokiaľ žiadateľ nemôže prísť osobne, vyplní na našej webovej stránke online formulár a musí čakať v poradí. Momentálne je čakacia doba jeden mesiac, čo je relatívne krátko, mávame aj tri mesiace. Žiadateľov máme nielen z celej Slovenskej republiky, ale aj zo zahraničia“, informuje pani Martinická.

Partnerské knižnice, v ktorých vznikli informačno-vedecká centrá

  • Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied v Bratislave
  • Slovenská chemická knižnica pri FCHTP STU v Bratislave
  • Univerzitná knižnica pri Univerzite sv.Cyrila a Metoda v Trnave
  • Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
  • Univerzitná knižnica pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene
  • Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
  • Štátna vedecká knižnica v Prešove
  • Štátna vedecká knižnica v Košiciach
  • Univerzitná knižnica pri Žilinskej univerzite v Žiline

 

Autor: Renáta Rudinská

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebook, Instagram, LinkedIn