Reklama
utorok, 28 november 2017 10:29

Deň remesiel na Hurbanke

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Deň remesiel na Hurbanke Deň remesiel na Hurbanke

Základná škola s materskou školou Hurbanova v Martine je škola, ktorá každý rok pripravuje na stredoškolské štúdium viac ako 70 žiakov. Ináč to nebolo ani v tomto školskom roku 2017/2018. Pedagógom školy veľmi záleží, aby sa žiaci v živote čo najlepšie uplatnili, snažia sa preto hľadať čo najviac zaujímavých a podnetných aktivít, prostredníctvom ktorých môžu žiakom priblížiť v spolupráci so strednými školami čo najviac študijných odborov.

Koncom októbra sa preto na ZŠ s MŠ Hurbanovej sa konal Deň remesiel, na ktorom boli pripravené prezentácie a interaktívne dielne stredných škôl zo Žilinského kraja. Zúčastnili sa ho žiaci - budúci strojári, lesníci, aranžéri, kozmetičky, kaderníčky, čašníci, drevári aj poľnohospodári. 

 

 

"V tento deň sme na našej škole privítali pedagógov aj študentov a predstavili ich výrobky, aby nám v rámci interaktívnych dielní priblížili možnosti štúdia v duálnom systéme. K spolupráci boli oslovení aj riaditelia všetkých odborných stredných škôl v  našom regióne, ktorí poskytujú duálne vzdelávanie. Dúfame, že tento deň bol pre našich žiakov prínosom a bude sa im ľahšie rozhodovať pri voľbe na ďalšie štúdium," informovali Jana Učníková a Lenka Horecká zo ZŠ s MŠ Hurbanova v Martine.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn