Reklama
utorok, 28 november 2017 15:47

ZSSK zvýšila ohodnotenie rušňovodičov a prevádzkových (údržbárskych) profesií

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
ZSSK zvýšila ohodnotenie rušňovodičov a prevádzkových (údržbárskych) profesií ZSSK zvýšila ohodnotenie rušňovodičov a prevádzkových (údržbárskych) profesií

Rušňovodiči Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK), ale aj iné profesie na úseku prevádzky a údržby, si už v septembri našli na svojich výplatných páskach nové ohodnotenie. Nový model odmeňovania kvalifikovaných pracovníkov schválilo predstavenstvo ZSSK už koncom
leta.

Z plánovaného počtu 1235 rušňovodičov máme dnes obsadených 1211 pracovných miest. Chýbajúci stav vykrývame nadčasmi a zvýšeným úsilím našich pracovníkov, no vnímame, že kvalifikovaní technickí zamestnanci sú na pracovnom trhu veľmi cenení. Aj naša spoločnosť sa v tejto oblasti pohybuje na konkurenčnom trhu, kde sa nám každého lepšieho pracovníka snaží odlákať konkurencia,“ hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK, a dodáva: „Výchova jedného rušňovodiča stojí ZSSK približne 14 000 eur a trvá 12 až 15 mesiacov. Našou eminentnou snahou preto je, aby tí najlepší zostávali u nás.

 

Nový model odmeňovania zvýhodňuje najkvalifikovanejších a najusilovnejších zamestnancov. Nová, tzv. osobitná prémia, zohľadňuje kvalifikačnú a výkonnostnú úroveň pracovníkov. Zvýšené mesačné ohodnotenie si na výplatných páskach našlo vyše 2300 (38 %) zamestnancov ZSSK (v priemere dosiahli tieto nové prémie napríklad na úseku prevádzky až 129 €). Cieľom prémií je zvýšenie produktivity práce v spoločnosti a zníženie potreby mzdových a externých nákladov na iných miestach.

 

Okrem konkurencieschopného platu ZSSK poskytuje svojim pracovníkom aj rôzne nefinančné benefity. Vysoko cenené sú napr. režijné výhody (zvýhodnené cestovanie vlakmi), a to aj pre rodinných príslušníkov, ďalej rekondičné pobyty, práca v stabilnej a etablovanej spoločnosti či skrátený pracovný režim. Kolektívna zmluva ZSSK umožňuje zamestnancom využiť ošetrenie u lekára, či sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi v celkovom počte až 26 dní ročne.

 

Nová úprava miezd rušňovodičov a údržbárov má súvis s kolektívnym vyjednávaním s odborovými združeniami. ZSSK bude stáť niekoľko miliónov eur ročne navyše, no prejaví sa vo väčšej personálnej stabilite spoločnosti, ktorú cestujúci i naše investície pocítia napríklad pri menšej poruchovosti a väčšej spoľahlivosti vlakov,“ hovorí Patrik Horný, podpredseda predstavenstva ZSSK. „Navyše, kontinuálne rastúci počet cestujúcich v našich vlakoch kladie na našu techniku stále vyššie nároky. Sme radi, že spolu s cestujúcimi stúpajú aj naše tržby a zároveň, že hospodárenie spoločnosti je v porovnaní s plánom výrazne lepšie, čo nám umožňuje plnenie nášho strategického cieľa – platiť našich ľudí na súčasnej trhovej úrovni.

 

ZSSK okrem zvyšovania odmien v rámci svojej personálnej politiky úzko spolupracuje aj s ôsmimi strednými odbornými školami, ktoré pre ňu vychovávajú potenciálnych nových technických zamestnancov. Študentom poskytuje možnosť tzv. prevádzkovej praxe a má pripravený aj systém poskytovania štipendií počas štúdia. Okrem toho ZSSK realizuje Dni otvorených dverí priamo na školách, ako aj vo svojich priestoroch. Spolu s Ministerstvom dopravy a výstavby SR spolupracuje aj pri organizácii podujatí s názvom „Študuj dopravu“. Cieľom týchto akcií je predovšetkým motivovať žiakov a študentov, aby si vybrali štúdium v odboroch s perspektívou zamestnania v rezorte dopravy.

 

ZSSK sa chce aktívne postaviť konkurencii, ktorá je v súčasnosti na pracovnom trhu a musí byť v tomto smere maximálne proaktívna. Aj z tohto dôvodu už pripravuje celý rad ďalších opatrení v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Železničná spoločnosť Slovensko poskytuje prácu takmer 6 000 zamestnancom, čo z nej v súčasnosti robí siedmeho najväčšieho slovenského zamestnávateľa. Priemerná hrubá mzda v ZSSK je v súčasnosti 1020 eur.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn