pondelok, 04 december 2017 14:01

Záverečný program projektu Turiec očami detí

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Záverečný program projektu Turiec očami detí Záverečný program projektu Turiec očami detí

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravilo pre deti predškolského veku projekt pod názvom Turiec očami detí II. Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Projekt Turiec očami detí II., zaujímavo a interaktívne pripomínajúci predškolákom prostredníctvom tvorivých dielní a prezentácií tradičnú ľudovú kultúru, vyvrcholil Záverečným programom, ktorý sa uskutočnil 1. decembra 2017 v Kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach. Pri realizácii projektu sme počítali s aktívnym zapojením detí do všetkých jeho častí, čím im bola primerane veku priblížená zaujímavá časť regionálnej histórie.

 

Záverečný program slávnostne otvorila Ľudová hudba Rodinka z Martina Turčianskou koledou. Po nej sa predstavili predškoláci z Blatnice, ktorí si vyslúžili potlesk všetkých zúčastnených za svoje spracovanie rozprávky Deduškove Vianoce. Po nich sa odprezentovali deti z MŠ Príbovce, ktoré svojim Vianočným pásmom navodili atmosféru blížiacich sa Vianoc a program zavŕšili detičky z MŠ Žarnovickej v Turčianskych Tepliciach – Diviakoch, ktoré nám priblížili, aké starosti majú anjeli. Pripravený bol aj náučný kvíz o turčianskej prírode, remeslách a stridžích dňoch v podaní Mgr. Radoslava Pančíka, ktorý mal veľký úspech a do ktorého sa zapojili takmer všetky deti a správnymi odpoveďami ukázali svoje vedomosti, za ktoré získali odmeny.

 

Riaditeľka TKS v Martine Mgr. Nataša Petrová a lektorka projektu Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, ktorá celým podujatím sprevádzala s citom pre ľudovú atmosféru sebe vlastným, poďakovali všetkým účastníkom tvorivých aktivít projektu a zástupcom jednotlivých materských škôl odovzdali pamätné listy a upomienkové predmety.

 

 

Záver programu už patril Detskému folklórnemu súboru Lúčik pod vedením Mgr. Gabriely Očkajovej, ktorého repertoár sa sústreďuje najmä na tradičné zvyky. Námetom programu boli páračky, popretkávané prísloviami pochádzajúcimi z čias našich starých materí, ktoré hovorili, že dobrá gazdiná preskočila i plot za každým pierkom. Veď napárať perie do veľkej periny nebola jednoduchá záležitosť a nevesta nebola nevestou, pokiaľ nemala svadobnú výbavu.

 

Dôstojným zavŕšením náučného doobedia bolo spoločné záverečné zaspievanie jednej z najslávnejších kolied - Tichá noc, svätá noc, ktorú si vychutnali všetci prítomní diváci, účinkujúci i organizátori podujatia. Zámer projektu, vzbudiť záujem detí a verejnosti o tradície vlastného regiónu a tvorivé trávenie voľného času, bol naplnený a všetci účastníci sa už teraz tešia na ďalšie podobné aktivity.

Mgr. Monika Ondrušová

Prispievateľka Turiec Online

Kultúrny manažér, Turčianske kultúrne stredisko v Martine.