streda, 06 december 2017 16:41

Erazmus+ v Slovenskom národnom múzeu

Erazmus+ v Slovenskom národnom múzeu Erazmus+ v Slovenskom národnom múzeu Autor, foto: Mgr. Slávka Straková, SNM v Martine

Ako zapojiť dospelých a ďalšie generácie do aktivít múzea? Zamestnanci Slovenského národného múzea v Martine si budú vymieňať skúsenosti so zahraničnými partnermi v oblasti múzejného vzdelávania.

Slovenské národné múzeum v Martine sa v tomto roku zapojilo do medzinárodného programu Európskej únie Erazmus+, ktorý je zameraný na vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Popri tom však program zahŕňa tiež oblasť vzdelávania dospelých, čo v praxi znamená možnosti pre zamestnancov rôznych inštitúcií a organizácií zúčastniť sa európskych aktivít profesijného rozvoja. Tými sú najmä odborné stáže, tzv. job shadowing, teda pozorovanie alebo výučbové pobyty.

 

Hlavným riešiteľom projektu s názvom „Ako zapojiť dospelých a ďalšie generácie do aktivít múzea? je múzeum v estónskom meste Pärnu. Slovenské národné múzeum v Martine bolo k projektu prizvané ako partner spolu s Národným múzeom v Budapešti. Zmyslom a cieľom projektu je nadviazanie strategických pracovných partnerstiev, medzinárodná výmena skúseností a príkladov dobrej praxe v oblasti múzejnej edukácie. Tá je v posledných rokoch jednou z najdôležitejších úloh v rámci prezentačnej funkcie múzeí a je prostriedkom k napĺňaniu funkcie múzejnej pedagogiky, ktorá si na Slovensku ešte iba veľmi pozvoľna získava status vednej disciplíny a má charakter akejsi „emancipujúcej“ sa profesie. Z celospoločenského hľadiska je však dôležitým prostriedkom neformálneho vzdelávania, ktoré sa popri tom formálnom – teda školskom, výrazne podieľa na celkovom osobnostnom rozvoji, nielen, detského návštevníka.

 

To, ako pritiahnuť do múzea aj dospelých a seniorov, ale tiež to, ako urobiť z múzeí prostredie atraktívne pre rôzne vekové a záujmové skupiny, je hlavnou témou stretnutí pracovníkov spomínaných múzeí. V rámci toho úvodného, ktoré prebehne v dňoch 16. – 21. decembra na pôde martinského múzea, spolu budú účastníci diskutovať na témy zamerané na vzdelávacie programy pre detského, ale najmä dospelého návštevníka. Venovať sa však tiež budú spôsobom získavania spätnej väzby od návštevníka, jej vyhodnocovaniu a následnému využitiu získaných informácii v praxi pri skvalitňovaní obsahu edukačných programov, no tiež služieb múzea.

 

Projektové stretnutia budú pokračovať februárovým stretnutím v Budapešti a zavŕšené budú v máji v estónskom Pärnu. Ich témami budú PR a komunikačné stratégie, financovanie a téma dobrovoľníctva, no tiež edukačné programy pre seniorov a komunity. Projekt trvá od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018.

 

Pridajte komentár...
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | blog SME, LinkedIn, Twitter

Články mesiaca

Aktivity

Evanjelická škola hostila divadlo fórum

Študenti Evanjelickej spojenej školy v Martine sa začiatkom apríla oboznámili pr...

Aktivity

Judisti na Spartan Race Slovakia

Dňa 12. – 13. mája 2018 sa na Donovaloch uskutočnil Spartan Race Slovakia, kde s...

Aktivity

Tanečníci z Deepu majú za sebou prvú majstrovskú súťaž

Predposledný májový víkend sa v Košiciach uskutočnili majstrovstvá Slovenska v t...

Spoločnosť

Evanjelická škola ponúka základy robotiky a automatizácie

Štúdium na gymnáziu nemusí byť výlučne o humanitných a prírodovedných predmetoch...

Aktivity

Noc múzeí a galérií 2018

Aj tento rok sa Slovenské národné múzeum v Martine pridá k projektu Noc múzeí a ...

Aktivity

Štvrtáci zo SPŠ MT postúpili do celoštátneho kola v SOČke

Dňa 27. apríla sa konala na Žilinskej univerzite Celoštátna prehliadka stredoško...

Aktivity

Drozďo & Demex uviedli novú letnú pecku

Martinskí producenti Drozďo & Demex spolu s charizmatickým kubánskym latino ...

Spoločnosť

Renomovaní advokáti už aj v regióne

U klienta, ktorý potrebuje pomoc advokáta, je najdôležitejší vždy prvý krok. Výb...

Mesačný kultúrny program

  • Turčianska galéria
  • Kino Strojár
  • Mesto Martin
  • SKD Martin