streda, 06 december 2017 16:41

Erazmus+ v Slovenskom národnom múzeu

Erazmus+ v Slovenskom národnom múzeu Erazmus+ v Slovenskom národnom múzeu Autor, foto: Mgr. Slávka Straková, SNM v Martine

Ako zapojiť dospelých a ďalšie generácie do aktivít múzea? Zamestnanci Slovenského národného múzea v Martine si budú vymieňať skúsenosti so zahraničnými partnermi v oblasti múzejného vzdelávania.

Slovenské národné múzeum v Martine sa v tomto roku zapojilo do medzinárodného programu Európskej únie Erazmus+, ktorý je zameraný na vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Popri tom však program zahŕňa tiež oblasť vzdelávania dospelých, čo v praxi znamená možnosti pre zamestnancov rôznych inštitúcií a organizácií zúčastniť sa európskych aktivít profesijného rozvoja. Tými sú najmä odborné stáže, tzv. job shadowing, teda pozorovanie alebo výučbové pobyty.

 

Hlavným riešiteľom projektu s názvom „Ako zapojiť dospelých a ďalšie generácie do aktivít múzea? je múzeum v estónskom meste Pärnu. Slovenské národné múzeum v Martine bolo k projektu prizvané ako partner spolu s Národným múzeom v Budapešti. Zmyslom a cieľom projektu je nadviazanie strategických pracovných partnerstiev, medzinárodná výmena skúseností a príkladov dobrej praxe v oblasti múzejnej edukácie. Tá je v posledných rokoch jednou z najdôležitejších úloh v rámci prezentačnej funkcie múzeí a je prostriedkom k napĺňaniu funkcie múzejnej pedagogiky, ktorá si na Slovensku ešte iba veľmi pozvoľna získava status vednej disciplíny a má charakter akejsi „emancipujúcej“ sa profesie. Z celospoločenského hľadiska je však dôležitým prostriedkom neformálneho vzdelávania, ktoré sa popri tom formálnom – teda školskom, výrazne podieľa na celkovom osobnostnom rozvoji, nielen, detského návštevníka.

 

To, ako pritiahnuť do múzea aj dospelých a seniorov, ale tiež to, ako urobiť z múzeí prostredie atraktívne pre rôzne vekové a záujmové skupiny, je hlavnou témou stretnutí pracovníkov spomínaných múzeí. V rámci toho úvodného, ktoré prebehne v dňoch 16. – 21. decembra na pôde martinského múzea, spolu budú účastníci diskutovať na témy zamerané na vzdelávacie programy pre detského, ale najmä dospelého návštevníka. Venovať sa však tiež budú spôsobom získavania spätnej väzby od návštevníka, jej vyhodnocovaniu a následnému využitiu získaných informácii v praxi pri skvalitňovaní obsahu edukačných programov, no tiež služieb múzea.

 

Projektové stretnutia budú pokračovať februárovým stretnutím v Budapešti a zavŕšené budú v máji v estónskom Pärnu. Ich témami budú PR a komunikačné stratégie, financovanie a téma dobrovoľníctva, no tiež edukačné programy pre seniorov a komunity. Projekt trvá od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018.

 

Pridajte komentár...
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | blog SME, LinkedIn, Twitter

Články mesiaca

Spoločnosť

Mikulášske prekvapenie v nemocnici

Počas prvého adventného týždňa študenti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a zamestnanci Univerzitnej nemocnice Martin spojili sily a vyzbiera...

Pozvánky

Milovníci kávy a čokolády si v OC Tulip prídu na svoje

V nedeľu 26. novembra sa obchodné centrum Tulip premení na sladké korzo s vôňou kávy. Všetkých vás pozývame na Festival kávy a čokolády.

Spoločnosť

V Martine otvorili po rekonštrukcii jednu z najmodernejších kliník asi…

V Martine dňa 16. novembra 2017 slávnostne otvorili zrekonštruované pracovisko kliniky reprodukčnej medicíny ISCARE v Martine. ISCARE patrí do nadnáro...

Spoločnosť

Martinská Viena International hľadá nových zamestnancov

Spoločnosť s dlhoročnou pôsobnosťou na trhu príjme do riadneho pracovného pomeru zamestnancov na pracovné pozície obsluha sústružníckeho CNC centra, o...

Aktivity

Turčianski raci úspešne uzavreli pretekársky rok 2017

Počas víkendu, ktorý sa u nás niesol v znamení boja za slobodu a demokraciu, bojovali Turčianski raci v poľských Gliwiciach na Medzinárodných majstrov...

Aktivity

Deti, žiaci a študenti dostanú nové stavebnice

Nadácia Kia Motors Slovakia prináša novú formu podpory pre materské, základné a stredné školy. Vďaka inovatívnemu projektu “Podpora technického a jazy...

Ďakujeme našim partnerom
za podporu Turiec OnlineKino Strojár
Mestská scéna Martin
TV Severka
Penzión Ľadoveň
Viena international
SKD