štvrtok, 07 december 2017 13:45

Správcovia bytových domov majú čas zapísať sa do zoznamu do konca roka 2017

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Správcovia bytových domov majú čas zapísať sa do zoznamu do konca roka 2017 Správcovia bytových domov majú čas zapísať sa do zoznamu do konca roka 2017

Bratislava (7. decembra 2017) – Správcovia bytových domov majú povinnosť byť zapísaní podľa zákona o správcoch bytových domov  v zozname vedenom Ministerstvom dopravy a výstavby SR do 31. decembra 2017.

Vzhľadom na zákonné lehoty ministerstvo dopravy upozorňuje, aby správcovia podanie žiadosti neodkladali na poslednú chvíľu. Pre splnenie zákonných podmienok je potrebné byť zapísaný v zozname do konca tohto roka. V tomto prípade však nepostačuje mať iba doručenú žiadosť v uvedenom termíne. Žiadosti je potrebné zaslať so všetkými potrebnými náležitosťami a prílohami podľa zákona o správcoch bytových domov . Ministerstvo má na vydanie osvedčenia o zápise do zoznamu správcov 15 dní.

 

Z uvedeného dôvodu ministerstvo odporúča zasielať žiadosti do 15. decembra 2017, aby v prípade nevyhovujúcej žiadosti bol časový priestor na jej opravu, resp. doplnenie a následný zápis do zoznamu. Povinnosť zapísať sa do zoznamu budú mať po uvedenom dátume všetky fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré budú mať záujem podnikať v oblasti správy a údržby bytového fondu. Viac informácií o vzoroch žiadostí, prílohách a o zápise do zoznamu na www.zoznamspravcov.sk.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | blog SME, LinkedIn, Twitter

Mesačný kultúrny program

  • Turčianska galéria
  • Kino Strojár
  • Mesto Martin
  • SKD Martin