Reklama
nedeľa, 10 december 2017 21:08

Špecialisti diskutovali o klinickej výžive

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Špecialisti diskutovali o klinickej výžive Špecialisti diskutovali o klinickej výžive Foto: publicdomainpictures.net

Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská spoločnosť parenterálnej a enterálnej výživy v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Martin usporiadali na konci novembra multiodborové podujatie s názvom Dni klinickej výživy.

Dvadsiate siedme stretnutie slovenských a českých odborníkov z oblasti klinickej výživy sa uskutočnilo v hoteli Victoria za prítomnosti novozvoleného predsedu Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy MUDr. Juraja Krivuša, ktorý hneď v úvode apeloval predovšetkým na sfunkčnenie nutričných tímov a na zavedenie nutričného rizikového screeningu v nemocniciach, ako jedného z indikátorov kvality zdravotníckeho zariadenia. MUDr. Krivuš poukázal aj na etablovanie nutričného dňa, ktorý už má v iných európskych štátoch dlhoročnú  tradíciu.

 

Na podujatí odznelo 47 prednášok, ktorých cieľom bolo obohatiť vedomosti účastníkov a zároveň podporiť ich vedecký a osobnostný rast. Spolupráca pri šírení nadobudnutých znalostí je nevyhnutná, nakoľko klinická výživa nie je v SR akreditovaným študijným odborom, ani certifikovanou činnosťou v systéme postgraduálneho vzdelávania. Bohatá tematická koncepcia zahŕňala analýzu mnohých postupov z oblasti výživy u pacientov rôznych vekových kategórii so špecifickými ochoreniami.

 

Odborníci sa zaoberali aj problematikou obezity a „fastfoodového“ stravovania, diétami, alebo poruchami príjmu potravy

 

Tie vo všeobecnosti najviac zasahujú do života človeka a dokážu ho rapídne zmeniť. Často medializovaná anorexia (odmietanie potravy), alebo bulímia (záchvatové prejedanie sa) sa môžu začať prejavovať vo veľmi nízkom veku prevažne u dievčat, ktoré sú okolím, alebo prostredníctvom médií ovplyvňované súčasnými ideálmi krásy. Tie sa snažia napodobniť neuvedomujúc si zdravotné riziká a následky. Zvýšená hyperaktivita a vynechávanie stravy speje k poruchám emotivity, sociálnej izolácii až poruchám hodnotovej orientácie. Dôsledky sú aj fyzické – zmena štruktúry kostí, nevoľnosť, porucha imunity.

 

Až v 80% všetkých prípadov je potrebná hospitalizácia, ktorej účelom je zabezpečiť stabilné stravovanie a zmeniť hodnotové preferencie mladých dievčat. Priemerný vek pacientok trpiacich poruchou príjmu potravy je v súčasnosti 11 – 12 rokov. Liečba si vyžaduje dlhodobú spoluprácu odborníkov vrátane pediatra a psychiatra. Dôležitým faktorom je aj podpora zo strany rodičov a správna motivácia, keďže väčšinou ide o osoby pred dovŕšením dospelosti. „Na Slovensku nemáme komplexné centrum pre liečbu porúch príjmu potravy,“ tvrdí MUDr. Juraj Krivuš a dodáva, že naši pacienti z tohto dôvodu navštevujú špecializované centrá v Českej republike.

 

Podujatia Dni klinickej výživy sa zúčastnili lekári, asistenti výživy, sestry, zástupca Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, zástupcovia zdravotných poisťovní a 7 pacientov. Dovedna bolo účastníkov 150.