pondelok, 11 december 2017 22:12

Unikátna operácia medzistavcovej platničky Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Unikátna operácia medzistavcovej platničky Unikátna operácia medzistavcovej platničky

Doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., prednosta Neurochirurgickej kliniky, spolu s neurochirurgickým tímom UNM, implantovali pacientovi prvú individualizovanú náhradu medzistavcovej platničky v oblasti krčnej chrbtice. Náhrada bola vyrobená špeciálnou technológiou 3D tlače.

Operačný zákrok trval dve hodiny. Jeho cieľom bolo uvoľniť nervové štruktúry a nahradiť dve poškodené medzistavcové platničky, ktoré už neplnili svoju pôvodnú funkciu.  Účelom operácie bolo jednak zvýšiť vzdialenosť medzistavcových priestorov, ale i vytvoriť priestor na to, aby jednotlivé stavce časom zrástli a tým došlo k stabilizačnému efektu, ktorý by mal v budúcnosti vylúčiť opakovanie podobných problémov.

 

Operáciu podstúpil 50-ročný pacient, ktorý mal zničenú a opotrebovanú krčnú chrbticu v 2 úrovniach, kde bolo prítomné nadmerné opotrebovanie medzistavcovej platničky útlakom na miechu a nervové korene. To malo za následok dlhoročné neustupujúce bolesti krčnej chrbtice a hlavy či stratu citlivosti v horných končatinách, čo sa prejavovalo neschopnosťou udržať v rukách predmety. V prípade, že by operáciu nepodstúpil, mu hrozilo ochrnutie. Dva týždne po zákroku sa mu obnovila citlivosť prstov rúk a zlepšila hybnosť hlavy v oblasti krčnej chrbtice. 

 

Pretože platí, že každý pacient je iný, benefitom individualizácie sú nie len individualizované rozmery platničky, ale hlavne jej prispôsobivosť k priľahlým telám stavcov a ich nerovnostiam. Výhodou tohto typu implantátu je i fakt, že operátori používajú takú náhradu, ktorá plne rešpektuje daný ošetrovaný segment. Výroba tejto náhrady sa realizovala v úzkej spolupráci s tímom biomedicínskych inžinierov.

 

Celková príprava na unikátnu operáciu spolu so samotnou výrobou prototypu trvala trvali približne 2 mesiace

 

Na výrobu implantátu na mieru sú potrebné najprv vstupné dáta, ktoré dostavajú z CT vyšetrenia. Tie sa následne spracúvajú do 3D modelov a dochádza k počítačovému návrhu samotného implantátu. Proces návrhu je neustále konzultovaný s operatérom. Potom sa so súhlasom oboch strán pristupuje k samotnému procesu výroby. Operatér má prístup k 3D modelu ešte v dostatočnom predstihu, čo mu umožňuje detailne si ho rozobrať, naštudovať a pripraviť sa na samotný operačný výkon.

 

 

Samotné odstránenie medzistavcovej platničky sa realizuje pod mikroskopickou kontrolou, čo znamená, že operátori majú maximálne zväčšenie a maximum svetla na danú oblasť, čim minimalizujú poškodenie nervových štruktúr. Ide o tímovú prácu, kde musia ľudia medzi sebou dobre spolupracovať. Zaujímavosťou pritom je, že okrem členov tímu je pri operácii prítomný aj biomedicínsky inžinier.

 

 

Spolupráca UN Martin s košickou spoločnosťou CEIT Biomedical Engineering - výrobcom a navrhovateľom individuálnych implantátov, trvá už niekoľko rokov. Podieľali sa spolu napr. na prvej individualizovanej rekonštrukcii lebky, operácii hrudnej kosti spolu s náhradami rebier, kraniálnych operáciách a spolupracujú aj s maxilofaciálnou chirurgiou. CEIT Biomedical Engineering má certifikáty na všetky typy implantátov, ktoré vedia zrealizovať a to v rámci EÚ, USA či Indie. Jedna náhrada individualizovanej medzistavcovej platničky stoji 980 EUR s tým, že je častokrát lacnejšia, ako niektoré továrensky sériovo vyrábané implantáty.

Doprava v regióne