štvrtok, 14 december 2017 00:17

Tvorivé dielne venované belujskej keramike

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Tvorivé dielne venované belujskej keramike Tvorivé dielne venované belujskej keramike Autor, foto: M. Pastieriková

V obci Beluj (okres Banská Štiavnica) sa nachádza nevšedná múzejná prezentácia zameraná na belujské hrnčiarstvo, pre ktoré bola príznačná nielen maľovaná, ale aj rytá a reliéfna výzdoba. Prezentácia je umiestnená na miestnej fare, ktorú vlastnia a priebežne renovujú manželia Drímajovci. V roku 2017 získali grant od Poštovej banky na propagáciu kultúrneho dedičstva a na tvorivé dielne, na ktorých si záujemcovia môžu vyryť a namaľovať belujskú ornamentiku na hlinené kachličky.

Po mnohých múzeách a kultúrnych zariadeniach prišli 8. decembra 2017 aj do Slovenského národného múzea v Martine, ktoré im už viackrát poskytlo na štúdium svoje zbierky. Deťom i dospelým sa podujatie páčilo, niektorí by s manželmi Drímajovcami radi spolupracovali aj v budúcnosti.

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn