streda, 10 január 2018 14:17

ZSSK vybuduje v Martine-Priekope moderné výučbové centrum

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
ZSSK vybuduje v Martine-Priekope moderné výučbové centrum ZSSK vybuduje v Martine-Priekope moderné výučbové centrum

V stredu 10. januára 2018 v Žiline podpísali Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), a Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), Memorandum o spolupráci. Zúčastnené strany týmto memorandom prejavili vôľu vytvoriť v priestoroch Strednej odbornej školy dopravnej Martin-Priekopa Centrum odborného vzdelávania pre potreby odborného doškoľovania a vyučovania súčasných i budúcich pracovníkov železníc.

Centrum bude na náklady ZSSK zmodernizované a vybavené modernými technológiami potrebnými pre vzdelávania v oblasti osobnej koľajovej dopravy a neskôr aj aplikáciami využívajúcimi virtuálnu realitu pri jej prevádzke. Zámerom ZSSK je v spolupráci so strednými a vysokými školami technického zamerania pracovať na výskume a vývoji nových didaktických pomôcok a následne ich aplikovať vo vyučovacom procese. ZSSK predpokladá, že zriadenie centra posilní záujem študentov o vzdelanie v rezorte železničnej osobnej dopravy, napríklad pre profesie rušňovodič, vlakvedúci či elektromechanik.

 

 

Vzdelávanie existujúcich pracovníkov i výchova nových zamestnancov sú pre našu spoločnosť kľúčové. Hoci v súčasnosti, aj vďaka minuloročnému zvyšovaniu platov a ďalším ponúkaným zamestnaneckým výhodám, zatiaľ problém s odbornými profesiami nemáme, očakávaný odchod silných populačných ročníkov do dôchodku, otvorené hranice a silná konkurencia nás nesmú zaskočiť,“ povedal dnes F. Hlubocký a dodal: „Preto sme veľmi vďační, že nám Žilinský samosprávny kraj v areáli fungujúcej Strednej odbornej školy dopravnej ochotne poskytol nevyužitú budovu a umožní nám do nej investovať pre náš spoločný prospech. Napokon, aj minuloročné podujatie vo Vrútkach s názvom Študuj dopravu potvrdilo, že železničiarska tradícia je na Slovensku najsilnejšia práve v Žilinskom kraji.

 

 

Podľa županky Eriky Jurinovej je vzájomná spolupráca na všetkých úrovniach nevyhnutná pre lepší život v kraji. „Sme veľmi radi, že práve Žilinský kraj sa stáva lídrom vo vzdelávaní a aj takýmto spôsobom môžeme prispieť k vyššej zamestnanosti. Verím, že táto spolupráca bude obojstranne prospešná, tak pre ZSSK ako aj pre našu strednú školu a jej študentov a pedagógov,“ konštatovala E. Jurinová s tým, že sa teší aj za študentov, ktorí budú mať prístup k tým najmodernejším technológiám.

 

V budúcnosti by mala spolupráca národného dopravcu a samosprávneho kraja prerásť aj do konkrétnych projektov v odbornom vzdelávaní stredoškolskej mládeže v Žilinskom kraji v novom študijnom odbore so zameraním na výchovu mladých rušňovodičov. ZSSK plánuje umožniť
využívanie inovatívnych technológií aj študentom Strednej odbornej školy dopravnej Martin-Priekopa, ktorá sa špecializuje i na železničiarske odbory. „Naša dopravná škola so 130-ročnou tradíciou je jednou z najstarších odborných škôl s orientáciou na železničnú dopravu. Jej absolventi pracovali a pracujú na rôznych postoch skoro vo všetkých železničných prevádzkach na Slovensku. Vítame, že žiaci školy budú môcť pokračovať v tomto stredisku v príprave na atraktívne povolanie rušňovodiča,“ uviedla Jarmila Matejčíková, riaditeľka SOŠD Martin-Priekopa.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn