Reklama
pondelok, 15 január 2018 12:50

Nová nemocnica v Martine bude vybudovaná už za 3 roky Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Nová nemocnica v Martine bude vybudovaná už za 3 roky Nová nemocnica v Martine bude vybudovaná už za 3 roky Foto: www.archinfo.sk

Už do troch rokov by mala na Hostihore stáť nová martinská nemocnica. Projekt, ktorého hodnota sa vyšplhá do výšky 200 až 250 miliónov eur, spojí poskytovanie zdravotnej starostlivosti s výskumom, vedou a výučbou študentov medicíny, ktorí tak dostanú vzdelanie na úrovni doby.

Už približne polroka trvajú intenzívne debaty medzi ministerstvom zdravotníctva, Univerzitnou nemocnicou v Martine a Jesseniovou lekárskou fakultou na otázku spolupráce v oblasti výučby a biomedicínskeho výskumu a výstavby úplne novej nemocnice v Martine. Tému vybudovania novej Univerzitnej nemocnice v Martine prišiel v piatok 12. januára do Martina riešiť aj minister zdravotníctva Tomáš Drucker. „Mali sme rokovanie za účasti predstaviteľov Európskej investičnej banky, ktorá by sa mohla podieľať na spolufinancovaní. V krátkom čase pripravíme a predložíme materiál do medzirezortného pripomienkového konania, následne na vládu s cieľom vybudovať úplne novú Univerzitnú nemocnicu v Martine v blízkosti Jesseniovej lekárskej fakulty, ktorá by spĺňala najnovšie požiadavky či už na vzdelávanie, alebo na vysokošpecializované pracoviská,“ uviedol minister zdravotníctva, podľa ktorého je to najlepšou možnosťou pre budúcnosť výučby medikov a poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

 

Ako sa vyjadril Tomáš Drucker, niektoré oddelenia, ako napríklad detské, psychiatrické či onkologické, zostanú v súčasných priestoroch nemocnice a dokonca sú s nimi zamýšľané aj ďalšie investičné zámery. Priestory terajšej nemocnice by mali slúžiť pre oddelenia pre chronických pacientov, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť, preto budú tieto priestory v horizonte nasledujúcich 25 rokoch určite využívané. „Treba povedať, že toto nie je žiadna nová myšlienka, pracuje sa na tomto zámere už asi 4 roky. Muselo sa nájsť veľa investícii a zdrojov. Predpokladaný objem finančných prostriedkov, ktorý by táto nemocnica mohla vyvinúť, je na úrovni okolo 200-250 milión eur kompletne s vybavením. Očakávame, že výstavba tejto nemocnice by mohla byt dokončená na kľuč do 3 rokov vzhľadom na pokročilosti niektorých plánov a projektov,“ vysvetlil minister Drucker.

 

 

Fotografie z verejnej prezentácie (jún 2017)

 

Svoju radosť z výstavby novej modernej nemocnice vyjadril aj dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK Ján Danko: „Vždy som túžil po tom, aby aj v Martine bolo zdravotnícke pracovisko, ktoré by sa približovalo technologicky špičkovým nemocniciam vo svete. Verím, že s podporou ministerstva zdravotníctva a vlády sa podarí vybudovať nemocnicu, ktorá bude nad slovenské pomery.“

 

Projekt uznal aj primátor Martina Andrej Hrnčiar: „Je to najvýznamnejšia investícia, ktorá sa v našom meste plánuje a to nielen z hľadiska finančného objemu a zdravotnej starostlivosti, ale aj z hľadiska pridanej hodnoty, ktorou je veda a výskum. Vďaka tejto investícii sa z Martina stáva univerzitné mesto vedy a výskumu,“ objasnil A. Hrnčiar.

 

 

Víťazný návrh štúdie novej nemocnice

 

Riaditeľ Univerzitnej nemocnice v Martine Dušan Krkoška vyzdvihol atraktivitu nového pracoviska: „Veľmi nás teší, že práve v Martine bude stáť nemocnica, v ktorej môžeme ukázať, že je možné manažovať akútnych pacientov na európskej úrovni. Nevyhnutné rekonštrukcie v terajšej nemocnici budú stále pokračovať až do postavenia novej nemocnice.“ Taktiež dodal, že v starej časti nemocnice ostanú oddelenia, z ktorých sa väčšina postupne pozmení na paliatívne lôžka, s možnosťou poskytnutia zdravotnej starostlivosti aj širšiemu regiónu Slovenska.

 

Nemocnica by mala byt všeobecná, teda by sa mala venovať všetkým špecializáciám a odborom

 

Zariadenie bude určené pre všetkých pacientov, či už domácim alebo zahraničným, ktorí si budú vyžadovať špičkovú starostlivosť. Nemocnica bude určená pre akútne a urgentné prípady a pravdepodobný počet lôžok sa pohybuje od  400 do 500. Hlavný benefit vidí J. Danko v tom, že sa vybuduje jeden komplexný univerzitný celok tak, ako to vo svete v rámci medicínskeho vzdelávania je. Súčasní lekári pôsobiaci v terajšej nemocnici by sa mali presunúť do novej nemocnice a podľa slov dekana Danka je mladá generácia v súčasnosti dostatočne technicky a vzdelanostne zdatná na to, aby dokázala bez problémov robiť v takýchto špičkových zariadeniach.

 

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn