nedeľa, 28 január 2018 20:04

Konzulát Srbskej republiky v Martine Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Konzulát Srbskej republiky v Martine Konzulát Srbskej republiky v Martine

V Martine dňa 22. januára 2018 otvorili Konzulát Srbskej republiky na Slovensku, so sídlom na Mudroňovej ulici. Dôvodom jeho vzniku je ďalšie zlepšovanie vzťahov medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou. Je to už druhé takéto zastupiteľské pracovisko na Slovensku, prvé bolo otvorené v Košiciach. Konzulát v Martine má pôsobnosť pre Žilinský, Banskobystrický a Trenčiansky samosprávny kraj.

Ako sa vyjadril mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Srbskej republiky v Slovenskej republike, Šani Dermaku, Martin bol voľbou hlavne preto, že je to z historického hľadiska veľmi dôležité mesto, v ktorom vznikli a pôsobia inštitúcie s celonárodnou pôsobnosťou. Zároveň je známe, že o spolupráci a vzťahoch Matice Slovenskej s organizáciami v Srbskej republike, sa toho popísalo naozaj veľa.

 

 

Ďalším dôvodom a hlavným spúšťačom celého procesu vzniku konzulátu, bola láska k umeniu a dlhoročná zberateľská vášeň nového honorárneho konzula a zároveň primára a konateľa Martinského centra imunológie MUDr. Mojmíra Vrlíka, CSc. Ten v minulých rokov prejavoval výraznú aktivitu pri výmene kultúrnych hodnôt medzi krajinami a pomáhal pri organizovaní výstav insitných umelcov u nás.

 

Veľmi aktuálna začína v poslednom čase zaznievať otázka zamestnávania Srbov na Slovensku

 

Máme množstvo pracovných pozícií vo fabrikách a taktiež v oblasti cestovného ruchu v rámci krajov, v ktorých konzulát pôsobí a o ktoré javia záujem. V tomto prípade ide o čašníkov, kuchárov a pomocný personál. Konečne sa začala riešiť aj problematika zamestnávania a bývania Srbov u nás. Keďže Srbská republika nie je členom Európskej únie, zmenou legislatívy by bolo možné zamestnávať aj špičkových pracovníkov, ako napríklad lekárov a zdravotné sestry. Momentálne je však tento proces veľmi náročný a zdĺhavý. Migrácia pracovných síl, výmena kultúrnych hodnôt a ich prezentácia so snahou dostať ich do povedomia ľudí na Slovensku, a v neposlednom rade podpora vzájomných investícií na úseku hospodárstva, sú hlavné témy agendy konzulátu.

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn