utorok, 06 február 2018 11:22

História a súčasnosť SOŠ dopravnej v Martine - Priekope Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
História a súčasnosť SOŠ dopravnej v Martine - Priekope História a súčasnosť SOŠ dopravnej v Martine - Priekope

Stredná odborná škola dopravná v Martine oslávila 130. výročie založenia v roku 2017. História školy, ktorú založili po vytvorení košicko-bohumínskej trate, je mimoriadne bohatá. Keďže sa Vrútky stali križovatkou medzi východom a západom bývalej republiky a zároveň spájala sever s juhom, železničná trať potrebovala nových odborníkov. Odborníci v doprave sú však potrební aj dnes. O súčasnosti školy sme sa porozprávali s jej riaditeľkou pani Jarmilou Matejčíkovou.

Postupom času sa všetky odbory, ktoré sa vôbec netýkali dopravy, vylúčili. SOŠD Martin-Priekopa sa vyprofilovala na školu, ktorá je orientovaná hlavne na železničnú dopravu a elektrinu. „Po mojom nástupe do funkcie v roku 2009 som si ako prvú úlohu zobrala vytvoriť školu, ktorá sa vráti ku svojim koreňov. Vtedy bola škola zameraná na automobilovú dopravu. Železničná doprava bola, je a verím, že bude jednou z najdôležitejších zložiek dopravy. Históriu takú, ako má táto škola, nemá nikto na Slovensku. Je to jedna z 1. železničiarskych škôl, ktoré vznikli a kde sa pracovalo ešte s parnými mašinami, “ vysvetľuje Jarmila Matejčíková.

 

Tým, že sa podpísala zmluva o duálnom vzdelávaní so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) ako jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku, bola cesta jednoznačne potvrdená. „Počas mojich prvých návštev u ŽSSR a ŽSR, som presviedčala vedúcich predstaviteľov o tom, že škola musí úzko spolupracovať s praxou. Obe firmy majú vysoký vekový priemer a nastane situácia, že budú potrebovať nových ľudí, ktorých je ťažko nájsť. Radšej nech sa vychovajú kvalitní železničiari, ktorí pôjdu do praxe ako ich hľadať mimo odboru, na ktorých bude nutné vynaložiť finančné prostriedky do rekvalifikácií,“ objasňuje pani riaditeľka.

 

Cesta, pre ktorú sa rozhodli pred rokmi, bola správna

 

Železnice SR pomáhajú škole finančne aj pomôckami. Pre skoro 270 študentov SOŠD Martin-Priekopa sa zakúpili 3D vizualizery, ktoré pomôžu predovšetkým pri výučbe železničiarov. Ďalšou modernou pomôckou je elektrotechnické zariadenie železničnej stanice, ktoré bude navodzovať reálnu situáciu stanice ako takej.

 

Ako J. Matejčíková hrdo hovorí, SOŠD Martin-Priekopa je jediná škola na Slovensku, ktorá bola schopná vďaka náborom  a tradícii naplniť všetky odbory, ktoré železnica požadovala. Nábory na štúdium sa neorganizujú len v Žilinskom kraji, ale i v Banskobystrickom. Nakoľko ŽSR prepočítavajú počet potrebných zamestnancov, študent pri podpisovaní duálnej zmluvy už vie, kde bude o 4 roky po ukončení štúdia pracovať. Tam bude praxovať a po štúdiu následne nastúpi. Týmto spôsobom je študent úplne pripravený, naučený, a “oťukaný“, čím si tak firma zníži svoje náklady pre nábor. Navyše žiaci, ktorí podpísali duálnu zmluvu, získavajú štipendium od 40-100 eur a popri tom majú ešte platenú prax.

 

 

Pani predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová podpísala s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ing. Filipom Hlubockým  Memorandum o spolupráci. Zúčastnené strany týmto memorandom prejavili vôľu vytvoriť v priestoroch Strednej odbornej školy dopravnej Martin-Priekopa Centrum odborného vzdelávania pre potreby odborného doškoľovania a vyučovania súčasných i budúcich pracovníkov železníc. Vďaka tomu, že v škole bude mať sídlo celoštátne vzdelávacie centrum, budú sem prichádzať tí najšikovnejší ľudia, či už študenti, lektori z vysokých škôl, alebo špecialisti z oblasti dopravy. Tí tak budú môcť prispieť svojimi poznatkami na seminároch a rovnako vzdelávať i ostatných učiteľov. Posledným ukazovateľom dôležitosti spolupráce, bude následná užšia spolupráca so základnými školami v regióne. Týmto by tak Vrútky mohli získať naspäť svoju skvelú povesť železničného uzla.

 

 

6. februára 2018 mali nielen záujemcovia o štúdium možnosť navštíviť SOŠD Martin-Priekopa počas Dňa otvorených dverí. Zúčastňujú sa ho zamestnávatelia, s ktorými má škola podpísané zmluvy o duálnom vzdelávaní a zároveň i partneri, ktorí ponúkajú možnosť zamestnania pre absolventov, Sú to Železnice SR,  Železničná spoločnosť Slovensko, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a. s., ŽOS Vrútky, a. s. a Kraussmaffei Martin a TTS Martin. „Za 5 rokov máme vykazovaných len štyroch žiakov ako nezamestnaných. Myslím, že toto číslo hovorí za všetko,“ dopĺňa pani riaditeľka.

 

sosdopravnamt
sosdopravnamt
sosdopravnamt
sosdopravnamt
sosdopravnamt
sosdopravnamt
sosdopravnamt
sosdopravnamt

 

Druhé podujatie s názvom „Študuj dopravu“ vo Vrútkach pod gestorstvom Ministerstva dopravy a výstavby SR  škola chystá na Medzinárodný deň detí 1. a 2. júna. Akcia sa realizuje za pomoci firiem z oblasti automobilovej alebo železničnej dopravy. Bude sa prezentovať krása dopravy ako takej a nebude chýbať ani atraktívny doplnkový program v spolupráci s políciou či zdravotníkmi. Podujatia sa zúčastnia rôzne typy dopravných stredných i vysokých škôl a návštevníci si budú môcť obzrieť kabínu rušňovodiča v lokomotíve či starý reštauračný vozeň, v ktorom sa budú reálne podávať  jedlá. Bude to komplexná akcia hlavne pre mladých ľudí, ktorí tak budú mať možnosť odpútať sa od mobilov a počítačov a ponoriť sa do úžasného sveta techniky.

Katarína Hájková

Redaktorka Turiec Online

Narodila som sa v Martine, v jednom z najkrajších miest na Slovensku a rozvoj Turca mi nie je ľahostajný. Práca redaktorky je preto zároveň aj mojim koníčkom.