streda, 07 február 2018 15:46

Žilinský kraj zrušil diskrimináciu detí

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Žilinský kraj zrušil diskrimináciu detí Žilinský kraj zrušil diskrimináciu detí Foto: zľava: Helena Ristvejová, Erika Jurinová a Miriam Janegová

ŽILINA, 7. februára 2018 – Po zvýšení platov o šesť percent Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zrušil diskrimináciu detí. Krajské zastupiteľstvo na podnet županky Eriky Jurinovej dorovnalo financovanie neštátnych školských zariadení (jedálne, internáty, centrá voľného času) a základných umeleckých a jazykových škôl.

Súkromné a cirkevné školské zariadenia boli doteraz platené z rozpočtu ŽSK iba na 88 percent normatívu. Zmenou všeobecného záväzného nariadenia sa ich financovanie vyrovnalo na sto percent, tak ako majú štátne zariadenia. Celkovo ŽSK prispieva na školské zariadenia sumou 7,7 milióna eur ročne. Z toho kraj súkromným a cirkevným zriaďovateľom prispieva sumou 2,3 milióna eur a do župných zariadení putuje 5,4 milióna eur ročne. „Už bolo na čase, aby sme skončili s rozdeľovaním na naše a vaše deti. Tieto zariadenia sa starajú o výchovu, či voľný čas všetkých detí v kraji a bolo vrcholne nespravodlivé, ak vyčlenené peniaze zo štátneho rozpočtu nedostávali v plnej výške,“ vysvetlila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

 

Ako ďalej dodala, touto „revolučnou zmenou“ sa zlepší poskytovanie služieb v kraji

 

Naše deti budú mať lepšie podmienky na zmysluplné trávenie voľného času a nie iba vysedávanie v parkoch s mobilmi v rukách, či doma za počítačmi. Zároveň budú školské jedálne konečne môcť podávať deťom zdravšie jedlo,“ doplnila Jurinová.

 

Vyrovnanie financovania pre 34 neštátnych školských zariadení vyšlo ŽSK na 280 000 eur

 

To bude mať okamžitý efekt. Jedným z príkladov je Informačné centrum mladých v Martine. „V našom centre voľného času ponúkame napríklad krúžky zamerané na robotiku. Tieto krúžky sú náročné na materiálno-technické zabezpečenie. Aj vďaka dorovnaniu normatívov budeme schopnejší dať deťom kvalitnejšie podmienky pre využitie voľného času,“ uviedla riaditeľka centra Helena Ristvejová.

 

Úľavu konštatovala aj riaditeľka Diecézneho školského úradu v Žiline Miriam Janegová

 

Viac ako desať rokov sme o túto zmenu bojovali a tá sa konečne podarila aj vďaka novému vedeniu,“ uviedla Janegová. Pre nich to v praxi znamená, že si budú môcť nakúpiť napríklad kvalitnejší materiál na krúžky, čím sa tieto krúžky stanú pre deti atraktívnejšie. Zároveň podľa nej riaditeľom odpadne úloha riešiť existenčné problémy zariadenia a budú sa môcť viac sústrediť na výchovno-vzdelávaciu činnosť či na nové možnosti vzdelávania.

 

Toto sú príklady, keď kraj vie poskytovať lepšie služby a pritom to bolo jednoduché. Stačilo chcieť a prestať rozdeľovať deti na vaše a naše. Dôležité je, že financovanie nepôjde na úkor zariadení v správe kraja. Tým zostanú rovnaké dotácie, ako mali doteraz,“ zdôraznila Jurinová. Nové vedenie ŽSK okrem vyrovnania normatívu v rozpočte na rok 2018 presadilo aj zvýšenie platov najmä opatrovateľkám a nepedagogickým zamestnancom v školských zariadeniach o šesť percent.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Doprava v regióne