Reklama
pondelok, 12 február 2018 13:57

Martinčania vyhlasujú zbierku na osvetlenie Slovenského národného múzea Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
Martinčania vyhlasujú zbierku na osvetlenie Slovenského národného múzea Martinčania vyhlasujú zbierku na osvetlenie Slovenského národného múzea

Slovenské národné múzeum v Martine patrí k najvýznamnejším kultúrnym inštitúciám na území Slovenskej republiky. Občianske združenie METRO v spolupráci s miestnymi organizáciami pripravilo zbierku na obnovu osvetlenia fasády múzea. Po spustení osvetlenia bude vidno budovu až od pešej zóny tak, ako to bolo plánované v historickom projekte z roku 1929.

Vznik, vývoj, činnosť a budovanie zbierkového fondu SNM v Martine sú úzko spojené s pôsobením významných osobností našich národných dejín konca 19. storočia - Andreja Kmeťa, Andreja Halašu, Jána Petrikovicha či Karola A. Medveckého. Predovšetkým zásluhou Andreja Kmeťa bola v apríli 1893 založená Muzeálna slovenská spoločnosť, ktorej centrálnym a programovým cieľom bolo práve vytvorenie národného múzea.

 

Slovenské národné múzeum v Martine je  najväčšou a najstaršou organizačnou zložkou Slovenského národného múzea. Od roku 2004 tvorí SNM v Martine šesť múzeí a spolu spravuje takmer trištvrte milióna zbierkových predmetov. Aj toto sú dôvody, prečo podporiť zbierku, ktorú občianske združenie METRO nazvalo výstižným názvom – „Rozsvieť múzeum“.

 

 

Účelom zbierky je osvetliť fasádu hlavnej budovy Slovenského národného múzea v Martine na Malej hore. Múzeum obsahuje najväčšiu zbierku ľudovej kultúry na Slovensku a zaslúži si, aby bolo viditeľnou dominantou nášho mesta tak, ako sme zvyknutí na podobné projekty v zahraničí,“ hovorí predseda občianskeho združenia METRO a iniciátor zbierky Matej Bórik. Dvojpodlažnú budovu navrhol Milan Michal Harminc, ktorý stavbu umiestnil na vyvýšenú terasu mesta ako dominantu mesta v osi ulice, vedenej priamočiaro z hlavného martinského námestia, odkiaľ je na budovu SNM výborný výhľad.

 

 

Monumentálny ráz získala budova aj vďaka radom 18 priebežných kamenných stĺpov na hlavnom priečelí, ktoré v prízemí, vynechaním priečky, vytvárajú širokú arkádu. Prístupový priestor k múzeu je preklenutý dlhým jednoramenným kamenným schodiskom, ktoré bolo rozdelené do 10 úsekov s krajinárskymi úpravami. Tento priestor pod múzeom bol pred dvomi rokmi upravený – boli odstránené staré vysoké tuje a iné dreviny, ktoré zakrývali výhľad na budovu. Priestor pod múzeom aj schodisko je vo večerných hodinách osvetlené, ale samotná fasáda budovy nie. Práve účelom tejto zbierky je získať financie na osvetlenie fasády hlavnej budovy, aby opäť vynikla jej monumentálnosť a dôležitosť ako dominanty mesta.

 

 

Zbierka je rozdelená na štyri etapy v celkovej hodnote 11 000 eur s DPH

 

Náklady potrebné pre realizáciu sú vypočítané vrátane elektroprojektu, zemných prác, osadenia nového osvetlenia medzi stĺpmi a reflektory, ktoré osvetlia fasádu budovy. V rámci projektu je riešené aj spínanie a elektrické napojenie vonkajšieho nasvietenia budovy SNM, pretože pôvodná elektroinštalácia viac než štyridsať rokov nefunguje. V súčasnosti sú pred budovou SNM namontované 4 morálne aj fyzicky zastarané výbojkové svietidlá. Celá pôvodná sústava osvetlenia sa plánuje demontovať. Nové svietidlá sa napoja na jestvujúcu meranú spotrebu objektu – nevznikne teda nové odberné miesto. Zbierka zahŕňa aj sumu na spotrebu elektriny, keďže v rozpočte múzea na toto nové osvetlenie financie nie sú vyčlenené.

 

Číslo transparentného účtu: SK74 0900 0000 0051 3409 7218

 

Viac informácií nájdete na: www.rozsvietmuzeum.sk

 

Podklady do zbierky sme pripravili v spolupráci s dodávateľmi osvetlenia Philips Slovakia a zhotoviteľom - spoločnosťou Elektromontáž Martin. Vždy po vyzbieraní etapy zabezpečí občianske združenie METRO jej realizáciu a odovzdanie do používania prostredníctvom darovacej zmluvy,“ dopĺňa Matej Bórik.

Katarína Hájková

Redaktorka Turiec Online

Narodila som sa v Martine, v jednom z najkrajších miest na Slovensku a rozvoj Turca mi nie je ľahostajný. Práca redaktorky je preto zároveň aj mojim koníčkom.