pondelok, 25 marec 2013 19:04

Literárny klub Duria si pripomenul Svetový deň poézie

Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)
Literárny klub Duria si pripomenul Svetový deň poézie - Milan Nemček prednáša zo svojej zbierky päť...päť Literárny klub Duria si pripomenul Svetový deň poézie - Milan Nemček prednáša zo svojej zbierky päť...päť

Od roku 1999 je 21. marec dňom poézie. Tento deň bol vyhlásený organizáciou UNESCO a jeho účelom je propagácia a práca s poéziou po celom svete. Členovia Literárneho klubu Duria pri Turčianskej knižnici v Martine zorganizovali v tomto roku druhý ročník podujatia, na ktorom sa stretli členovia klubu a milovníci literatúry.

Poeticko - hudobným pásmom sprevádzala hostí pani Taťana Sivová, koordinátorka klubu Duria, ktorá spolu s Martinom Kleinom predniesla výber z diel Vítězslava Nezvala a Štefánie Bartošovej (fotografia nižšie). V druhej časti stretnutia sa prezentovali samotní autori, ktorí predniesli výber zo svojej tvorby. Na úvod sa predstavil Milan Nemček s básničkami zo svojej zbierky päť...päť.

 

Literárny klub Duria v Martine zoskupuje milovníkov poézie aj prózy

Poslaním klubu je kontakt medzi autormi, prezentácia a hodnotenie tvorby. Dôraz sa kladie aj na stretnutia s renomovanými autormi, práve vďaka nim môžu členovia získať odbornú spätnú väzbu na svoje diela. Literárny klub sa svojou činnosťou nezameriava len na regionálne dianie. Členovia sa zúčastňujú na rôznych národných aj medzinárodných podujatiach. Dôkazom sú napríklad každoročné stretnutia iterárnych klubov zo Slovenska, Česka, Maďarska i Poľska, ktoré prerástli do medzinárodného podujatia Martinská poetická jeseň. Svoju tvorbu vydávajú niektorí z členov aj samostatne, komplexné dielo celého klubu však možno nájsť v zborníkoch, ktoré vydala Turčianska knižnica alebo v pravidelnom almanachu z tvorby účastníkov Martinskej poetickej jesene.

Členovia klubu Duria prednášajú svoje diela

Klub je dobrovoľným združením a nemá stály počet členov, milovníci poézie a prózy, ktorí by radi tvorili (nie je to však podmienkou) sa môžu kedykoľvek prihlásiť a rozšíriť tak rady členov klubu Duria. "Mnohým našim členom vyšli zbierky básní, naše stretnutia však nie sú len o tvorbe. Debatujeme o rôznej literatúre, rozoberáme vlastné diela ale aj rôzne zaujímavé knihy a delíme sa o svoje pocity. Mali sme dokonca jednu členku, ktorá nepísala ale zaujímala sa o literatúru. Bola takým našim fanúšikom. Až po troch rokoch sa podujala na prvé diela, v súčasnosti žije v Taliansku a občas nás poteší novou básničkou, " dodala na záver Taťana Sivová.

Web: Literárny klub Duria

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn