štvrtok, 01 marec 2018 16:42

SNK v roku 2017: Digitalizácia a sprístupňovanie online Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
SNK v roku 2017: Digitalizácia a sprístupňovanie online SNK v roku 2017: Digitalizácia a sprístupňovanie online

Slovenská národná knižnica sa v roku 2017 sústredila najmä na rozvoj zahraničnej spolupráce a systematické digitalizovanie svojich fondov. V Katalógu digitálnej knižnice SNK úspešne sprístupnila 169 570 zdigitalizovaných periodík a vytvorila scenár pripravovanej novej stálej expozície Literárneho múzea SNK.

Po ukončení národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív (2012 – 2015) sa SNK sústredila vlani na zvládnutie jeho udržateľnosti. „Pozitívne hodnotím, že sme opäť prekročili niektoré záväzné ukazovatele. Podarilo sa nám zoskenovať 47 892 objektov rôzneho typu, čo bolo o 18,4 % viac, ako sme plánovali.," konštatovala Katarína Krištofová, generálna riaditeľka SNK. Zároveň doplnila, že SNK kompletne pripravila a očistila 52 790 objektov, čo bolo o 22% nad rámec plánu.

 

Plnotextové verzie zdigitalizovaných objektov SNK sprístupňuje vo svojich priestoroch v Katalógu digitálnej knižnice SNK pre širokú verejnosť. Používatelia už teda nemusia čakať, kým sa fyzický dokument prinesie z depozitu, k tisícom zdigitalizovaných objektov sa dá dostať ihneď. V roku 2017 SNK sprístupnila ďalších 169 570 plnotextovo spracovaných periodických digitálnych objektov (noviny a časopisy) a 59 048 analyticky spracovaných novín a časopisov. Pre bežného čitateľa to znamená, že má dostupných takmer 638 tisíc nových článkov z odborných a vedeckých časopisov a zborníkov. Pravidelne pribúdali do katalógu aj nové knihy, zaujímavé fotografie či iné objekty, o ktorých sme informovali na sídelnom webe a sociálnych sieťach. Takže keď hovoríme o počte výpožičiek, ktoré zrealizovali užívatelia SNK, musíme do čísla 159 614 výpožičiek, zahrnúť aj 18 189 digitálnych výpožičiek.

 

V roku 2017 vedeckí a odborní pracovníci SNK pracovali na 11 vedecko-výskumných úlohách, z ktorých 4 boli v tomto roku ukončené. Výsledky niektorých z nich odzneli aj na štyroch vedeckých podujatiach, ktoré SNK pripravila. Novinkou bola medzinárodná konferencia Remeslo a kniha, ktorá medzi takmer stovkou účastníkov pozitívne zarezonovala. Venovala sa ochrane fondov a reštaurovaniu vzácnych dokumentov.

 

Súčasťou Slovenskej národnej knižnice sú aj dve múzeá: Literárne múzeum v Martine a Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch. Obe dokopy otvorili svoje brány vyše 46 tisíc návštevníkom. Aponiovskú knižnicu v Oponiciach, ktorú odborníci i média považujú za najkrajšiu interiérovú knižnicu na Slovensku, navštívilo počas roka viac ako 13 tisíc návštevníkov.

 

Popri štyroch výstavách pripravila SNK v uplynulom roku viaceré kultúrne podujatia, nielen pre Martinčanov

 

S veľvyslanectvom Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave zorganizovala medzinárodnú verejnú panelovú diskusiu Svedomie – rebélia – zodpovednosť. Dedičstvo reformácie v dnešnej Európe. SNK sa v roku 2017 sústredila aj na prípravu scenára novej stálej expozície svojho Literárneho múzea, ktorá by mala vzniknúť v rámci opravy a obnovy historickej budovy múzea. V spolupráci s Ústavom slovenskej literatúry SAV vytvorili schému scenára expozície.

 

Investície v roku 2017

 

 • SNK vykonala na sídelnej budove v roku 2017 viaceré úpravy, ktoré mali zlepšiť jej fyzický stav aj vzhľad : demontovala staré svetelné logo; fasáda výškovej časti sídelnej budovy sa impregnovala náterom, ktorý zabráni navlhnutiu betónových fasádnych prvkov; na niekoľkých oknách zo severnej strany výškovej budovy (depozity) sa vymenili okná;
 • pre imobilných návštevníkov vybudovala „hore na kopci" toalety; Týmto sme zdravotne postihnutým užívateľom zabezpečili maximálne pohodlie, ktoré u nás potrebujú počas svojho pobytu. (r. 2008 - bezbariérový vstup do budovy, r. 2013 výťah pre imobilných)
 • vypracovanie projektovej dokumentáciu na výstavbu nových toaliet a napojenia kanalizácie v Slovanskom múzeu A. S. Puškina v Brodzanoch;
 • dopracovala stavebno-projekčný zámer opravy a obnovy Literárneho múzea SNK.

 

Z ďalších zaujímavostí

 

 • SNK intenzívne spolupracovala s Národným osvetovým centrom pri tvorbe a exporte textových a obrazových výstupov digitalizácie v SNK, ktoré by mali byť verejnosti sprístupnené cez portál slovakiana.sk.
 • SNK po celý rok vykonávala zmeny v systéme, ktorý archivuje a sprístupňuje digitalizované objekty v priestoroch sídelnej budovy SNK. Nová infraštruktúra zaručuje vyššiu bezpečnosť archivovaných dát, ako aj rýchlosť prístupu k nim.
 • Do fondov SNK pribudlo 28 225 knižných jednotiek, čo znamená, že k 31. 12. 2017 SNK deponuje 3 350 267 k.j.
 • SNK mala 8 362 aktívnych užívateľov
 • SNK zamestnávala koncom roka 303 zamestnancov, z toho bolo 218 žien. Až 230 pracovníkov tvorili odborní zamestnanci. Priemerný vek zamestnanca bol 45,61 roka.

Mesačný kultúrny program

 • SKD Martin
 • Turčianska galéria
 • Mesto Martin
 • Kino Strojár