pondelok, 05 marec 2018 18:19

O hudobnom oddelení Turčianskej knižnice

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
O hudobnom oddelení Turčianskej knižnice O hudobnom oddelení Turčianskej knižnice Mgr. Zora Kalmanová

"Hudba je najlepšie umenie, zaháňa smútok," povedal pred mnohými storočiami Martin Luther a zdá sa, že jeho slová sú aktuálne stále. Jednou z dôležitých kultúrnych inštitúcií Martina s prepojením na hudbu je aj Turčianska knižnica a jej pracovisko hudobných a zvukových dokumentov alebo inak hudobné oddelenie.

Hudobné oddelenie vzniklo v roku 1986 a niekoľko rokov prekvitalo a tešilo sa vysokej návštevnosti. Aj keď patrilo k najmenším oddeleniam knižnice, stalo sa známe tým, že sa tu vždy niečo dialo. Pravidelne sa tu konali podujatia pre deti, širokú verejnosť i hendikepovaných občanov. Bolo vždy dobre zásobené notovými materiálmi a pravidelne využívané nielen v rámci poskytovania základných knižnično-informačných služieb (výpožičiek, poskytovania informácií a individuálneho počúvania hudby), ale aj komunitných a výchovno-vzdelávacích aktivít.

 

Ako však v minulosti rástol počet osobných počítačov s pripojením na internet v domácnostiach, používatelia knižnice prejavovali čoraz menší záujem o počúvanie hudby v priestoroch knižnice. Tá sa pokúšala s nepriaznivou situáciou bojovať skracovaním výpožičných hodín pracoviska. Od roku 2011 je pracovisko s hudobnými a zvukovými dokumentmi zatvorené, prístupné je len v rámci podujatí, ktoré organizuje Turčianska knižnica. Podľa spracovaných scenárov a v rámci existujúcich možností pracovisko ročne zrealizuje približne 70 podujatí pre deti v rámci organizovaných školských skupín a pre širokú verejnosť.

 

Začiatkom roku 2017 pracovisko hudobných a zvukových dokumentov reagovalo na výzvu Fondu na podporu umenia napísaním žiadosti o finančný príspevok na modernizáciu technického vybavenia s názvom Hudba ako prostriedok vzdelávania a relaxácie. Knižnica v záujme zachovania, skvalitnenia a rozšírenia spomínaných aktivít potrebovala už 20 ročné technické zariadenia obnoviť.

 

Cieľom tohto projektu bolo rozšíriť spektrum a zvýšiť kvalitu poskytovaných komunitných aktivít knižnice s dôrazom na hendikepované deti s využitím hudby a relaxačných aktivít, skvalitniť podujatia pre zdravotne postihnutých a seniorov, zosystematizovať a prehĺbiť spoluprácu s občianskymi združeniami hendikepovaných občanov.

 

hudobne
hudobne
hudobne
hudobne

 

„Našej žiadosti bolo vyhovené, a tak sa dnes môžeme popýšiť piatimi kompletne novými CD prehrávačmi s USB vstupmi. Sú pripojené na nové slúchadlové zosiľňovače a slúchadlá, čím našim návštevníkom vieme zabezpečiť kvalitné individuálne počúvanie hudby. Ďalej nám bolo umožnené zakúpiť notebook, projektor a plátno, ktoré pri podujatiach využívame na rôzne hudobné prezentácie. Nadobudnutím nových reproduktorov sa nám podarilo obnoviť kvalitné kolektívne počúvanie hudby," hovorí Zora Kalmanová z hudobného oddelenia Turčianskej knižnice v Martine. Prostredníctvom WIFI routeru získali v celej miestnosti prístup na internet, čo sa dá dobre využiť napr. pri literárno-hudobných podujatiach so stredoškolákmi, keďže samostatne vyhľadávať informácie na internete je možné prostredníctvom tabletov, ktoré už knižnica vlastní.

 

Všetci vieme, že deti i dospievajúcich viac baví samostatne vyhľadávať informácie a nie ich len hotové prijímať. Prvé dve podujatia pre širokú verejnosť z cyklu Popoludnie s hudbou s názvom Muzikály a Beatles sa už vo vynovenom pracovisku hudobných a zvukových dokumentov uskutočnili. Potešujúca je skutočnosť, že sa na nich medzi inými zúčastnili členovia Ligy proti rakovine a že sa knižnici s nimi podarilo po niekoľkých rokoch opäť nadviazať spoluprácu.

 

Už v najbližších týždňoch pre túto kategóriu používateľov knižnica pripravuje literárno-hudobné matiné s názvom Šansóny. Pre deti sa v mesiacoch január a február uskutočnili tiež dve podujatia, jedno bolo hudobno-rozprávkové s veselým kvízom pre deti z vrútockej základnej školy a druhé bolo súťažno-zábavné stretnutie so slovenskou a rómskou hudbou pre deti zo Špeciálnej základnej školy.

 

„V blízkej budúcnosti začíname spolupracovať aj s novými subjektmi a zrealizujeme muzikoterapeutické podujatie pre deti a rodičov zo SPOSA Turiec (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom) a taktiež sa tešíme na spoluprácu s Domovom sociálnych služieb Méta, ktorého dospelí klienti s mentálnym postihnutím navštívia pracovisko hudobných a zvukových dokumentov Turčianskej knižnice v apríli na podujatí venovanom legendám českej modernej hudby," dopĺňa Z. Kalmanová. 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Doprava v regióne