pondelok, 05 marec 2018 18:42

Ako získať príspevok na zatepľovanie?

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Ako získať príspevok na zatepľovanie? Ako získať príspevok na zatepľovanie?

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek oznámil vyhlásenie štvrtej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. Majitelia domov starších ako desať rokov, ktorí splnia všetky podmienky, môžu od zajtra pripravovať žiadosť o dotáciu na zatepľovanie svojho rodinného domu až do výšky 8 800 eur.

Teší ma, že môžem opäť vyhlásiť už štvrtú výzvu na získanie príspevku na zateplenie rodinných domov. Je to pokračovanie našej filozofie v tom, že chceme ďalej znižovať náklady našich občanov na energie,“ povedal minister Á. Érsek. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky dňa 1. marca 2018 vyhlási Výzvu č. 4/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. Žiadosti o príspevok bude možné elektronicky podávať od 1. apríla 2018 do 31. augusta 2018 alebo do naplnenia počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok, ktorý je stanovený pre 500 žiadostí.

 

Podľa zákona o energetickej hospodárnosti budov, príspevok možno poskytnúť do výšky 40% oprávnených nákladov, najviac však v sume 8 800 eur. Informácie o podmienkach poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu sú dostupné na www.zatepluj.sk. Do nákladov za zrealizovanie zateplenia rodinného domu je možné zahrnúť aj úhradu za výmenu zdroja tepla (kotol, tepelné čerpadlo), ak už nebola podporená iným programom. Podpora sa týka rodinného domu s rozlohou do 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome a do 300 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | blog SME, LinkedIn, Twitter

Mesačný kultúrny program

  • SKD Martin
  • Turčianska galéria
  • Kino Strojár
  • Mesto Martin