utorok, 06 marec 2018 15:55

Projekt na pomoc pre deti so zdravotným znevýhodnením

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Projekt na pomoc pre deti so zdravotným znevýhodnením Projekt na pomoc pre deti so zdravotným znevýhodnením Foto: Pexels.com

Spoločne a včas – to je názov projektu Centra včasnej intervencie Žilina, zameraného na sieťovanie odborníkov, organizácii a inštitúcii pracujúcich s deťmi v ranom veku – od narodenia do 7 rokov. Rodiny sa narodením dieťaťa so zdravotným znevýhodnením ocitajú v neľahkej životnej situácii.

Rodičia sú veľmi zraniteľní v situáciách, ktoré sa bezprostredne dotýkajú ich detí, preto oznámenie diagnózy, či ide o dieťa s mentálnym, fyzickým, zrakovým alebo sluchovým postihnutím, je pre nich obrovská stresová situácia. Pre pozitívnu akceptáciu zdravotného znevýhodnenia je dôležité vytvárať podnecujúce podmienky, ako aj mať dostatočnú opornú sieť skladajúcu sa z rodiny, vonkajšieho prostredia a organizácii, inštitúcii pomáhajúcich skvalitňovať život zdravotne znevýhodneným.

 

Rodičia hľadajú podporu pre dieťa, často však nevedia, kde začať

 

Cieľom centra je vybudovať sieť spolupracujúcich odborníkov v oblasti včasnej podpory rodiny a dieťaťa so zdravotným znevýhodnením od 0 do 7 rokov. V prípade funkčnej spolupracujúcej siete dokážu rodinám zabezpečiť to, že nebude podchytená len starostlivosť a rehabilitácia dieťaťa, ale aj podpora pre rodičov, súrodencov, proste o rodinu ako celok. Prepojenie odborníkov z oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnej oblasti, prípadne iných rezortov pomôže rodine so zdravotne znevýhodneným dieťaťom k väčšej miere sociálnej integrácie.

 

V Žiline a okolitých mestách centrum vníma existenciu mnohých organizácii, inštitúcii pracujúcich s deťmi v ranom veku, hoci väčšina z nich sa zaoberá len samotnou stimuláciou a terapiou dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Činnosti týchto organizácii zvyčajne nebývajú prepojené, často o  sebe nevedia. Cieľom tohto projektu bolo vyhľadať a zozbierať informácie o týchto organizáciách, vytvoriť z nich adresár, tiež zorganizovať pár stretnutí za účelom vzájomného spoznania sa a výmeny skúseností.

 

Vytvorený Adresár organizácií, odborníkov a inštitúcií poskytujúcich odborné služby deťom so zdravotným znevýhodnením v ranom veku a ich rodinám centrum ponúka voľne na stiahnutie na ich webovej stránke.

 

Projekt Spoločne a včas podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | blog SME, LinkedIn, Twitter

Mesačný kultúrny program

  • Kino Strojár
  • SKD Martin
  • Mesto Martin
  • Turčianska galéria