streda, 14 marec 2018 17:39

Vesmír očami detí 2018 – vyhodnotenie detskej výtvarnej súťaže

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Vesmír očami detí 2018 – vyhodnotenie detskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2018 – vyhodnotenie detskej výtvarnej súťaže

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo regionálne kolo XXXIII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove Vesmír očami detí, pre žiakov materských, základných a základných umeleckých škôl. Hlavnou myšlienkou tejto súťaže je poskytnúť deťom priestor na vyjadrenie ich predstavy o vesmíre, planétach, mimozemských civilizáciách, hviezdach…

V tomto roku sa do súťaže zapojilo 34 škôl a prihlásených bolo spolu 378 výtvarných prác. Prihlásené práce hodnotila porota v zložení: Mgr. Libuše Poloncová (odborná metodička TKS pre výtvarníctvo – predsedníčka poroty), pani Tatiana Šatarová a pani Emília Kmeťová (členky Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov).

 

vesmir
vesmir
vesmir
vesmir
vesmir
vesmir
vesmir
vesmir

 

Porota ocenila nasledovné práce, ktoré postupujú na celoslovenské kolo súťaže do Hurbanova:

 

1. kategória:

 • Marko Beňo, ZŠ s MŠ Gorkého
 • Sára Slivková, ZŠ s MŠ Gorkého
 • Patrik Lahita, MŠ ul. Hviezdoslava
 • Emma Jurčaková, MŠ ul. Hviezdoslava
 • Viktória Vojtasová, MŠ Družstevná

2. kategória:       

 • Alexandra Bíziková, ZŠ s MŠ Sklabiňa
 • Tamara Kaššáková, ZŠ Valča
 • Lucia Holienčíková, ZŠ A. Stodolu
 • Marie Murdychová, ZŠ H. Zelinovej
 • Katarína Sumková, ZŠ Belá – Dulice

3. kategória:

 • Viktória Zelníková, ZŠ s MŠ Hurbanova
 • Veronika Vajzerová, ZŠ H. Zelinovej
 • Katarína Cingelová, ZŠ s MŠ Priehradná
 • Barbora Jakubíková, ZŠ Jahodnícka
 • Anna Badáňová, ZŠ ul. Kronera

4. kategória:

 • Laura Kršačková, ZUŠ Frica Kafendu
 • Adrián Pavlovič, ZUŠ P. Mudroňa Martin
 • Miroslav Haliena, SZUŠ Kláštor p. Znievom
 • Salome Fučelová, SZUŠ Kláštor p. Znievom
 • Stela Kňazeje, SZUŠ M. Haľamovej

5. kategória :    

 • Vaneska Javornícka, ZUŠ Frica Kafendu
 • Kristína Jančeková, SZUŠ Kláštor p. Znievom
 • Tamara Burtelová, SZUŠ Kláštor p. Znievom
 • Sofia Marčeková, SZUŠ M. Haľamovej

 

Keďže do tohtoročnej súťaže bolo prihlásených opäť veľmi veľa prác, porota udelila aj 6 čestných uznaní, ktoré získali: Zuzana Vojtová, MŠ Krpeľany, Ivan Klein, MŠ ul. Hviezdoslava, Vannesa Valíková, SZŠ T. Zanovita, Lucia Thomková, ZŠ s MŠ Malý Čepčín, Timea Chutňáková, ZŠ Turany a Sandra Pokorná, SZŠ T. Zanovita. Výstava prác je verejnosti sprístupnená do 20. marca 2018 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine v pracovných dňoch v čase od 9.00 h do 15.00 h, v piatok do 14:00 h. Po skončení výstavy budú ocenené diela zaslané na celoslovenské kolo, ktorého výsledky sa dozvieme v apríli.

Mgr. Monika Ondrušová

Prispievateľka Turiec Online

Kultúrny manažér, Turčianske kultúrne stredisko v Martine.