pondelok, 19 marec 2018 09:34

Študenti evanjelického gymnázia si môžu vyskúšať život delegáta v OSN

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Študent Evanjelického gymnázia v Martine Rastislav Jonis druhý sprava Študent Evanjelického gymnázia v Martine Rastislav Jonis druhý sprava Autor: Rastislav Jonis, študent Evanjelického gymnázia v Martine

Naučiť sa umeniu diplomacie v anglickom jazyku, zároveň pochopiť a diskutovať o problémoch, ktorým čelí celý svet, vystúpiť pred stovkami ľudí a hlavne bez zbytočných emócií racionálne argumentovať - to je podstatou projektu pod skratkou MUN, teda Model United Nations.

V preklade ide o modelové zasadnutie Organizácie Spojených národov, na ktorom študenti simulujú Spojené národy a hľadajú optimálne riešenie krízových otázok jednotlivých krajín. Projektu MUN sa už niekoľko rokov aktívne zúčastňujú aj študenti Evanjelického gymnázia v Martine, ktorým sa niekoľkokrát podarilo odniesť si z tohto podujatia ocenenie „outstanding delegate“ teda výnimočný delegát.

 

Keď nám náš britský  lektor, pán učiteľ James Baxter v prvom ročníku predstavil projekt MUN, teda Modelovú konferenciu spojený chnárodov, ešte som netušil ako hlboko ma tento koncept pohltí a čo pre mňa bude znamenať. Aby som to v skratke vysvetlil, MUN konferencie modelujú zasadanie valného zhromaždenia OSN. Žiaci z celého sveta sú rozdelení do delegácií, ktoré reprezentujú im pridelený štát. Z každej delegácie ide jeden delegát do výboru, ktorý si vyberie alebo mu je pridelený, kde spolu s ostatnými delegátmi diskutuje o danom probléme a spolu sa ho snažia vyriešiť.

 

Výsledkom debaty je tzv. Rezolúcia, ktorá popisuje kroky na riešenie problému. Keďže ide o simuláciu OSN,problémy, o ktorých sa diskutuje, sa rôznia od geopolitiky cez ľudsképráva až po ekonomicko-sociálne témy. Keďže delegáti by mali reprezentovať krajinu, ktorá im bola pridelená, musia si naštudovať jej politiku a postoj k problému a tento postoj zastávať pri rokovaniach a tvorbe aliancií počas celého zasadnutia.

 

Na Slovensku sú dve hlavné modelové konferencie a to v Bratislave a v Žiline. Vybraní študenti nášho gymnázia sa zúčastnili aj MUNu v Poľskom meste Torun. S podporou Nadácie kresťanského vzdelávania sa chceme zúčastniť aj MUNu v Miláne, na ktorý sme boli pozvaní a teraz v marci sa prvýkrát delegácia z našej školy zúčastní MUNu v Budapešti. Účasť delegácie nášho gymnázia v rámci týchto konferencií bola doteraz  vždy aktívna a prínosná a to až do takej miery, že sa nám niekoľkokrát podarilo získať ocenenie „outstanding delegate“, teda výnimočný delegát.

 

Zdroj: National High School Model United Nations (NHSMUN)

 

Minulý rok v júni sme sa prvýkrát zapojili do podobného konceptu s názvom MEP – modelový európsky parlament. Princíp je veľmi podobný, avšak dôraz sa kladie na európsku politiku a európske problémy i keď sa dá povedať, že tu už ide o viac. MUN konferencie väčšinou končia na regionálnej úrovni a teda sa už nepostupuje ďalej, no MEP konferencie pozostávajú z národného kola (každá európska krajina ho organizuje v hlavnom meste raz do roka) a medzinárodného kola,ktorésú dve do roka (jar a jeseň) a je organizované vybranou krajinou pre najlepších delegátov nominovaných na národných kolách.

 

Takisto je možnosť postúpiť z pozície delegáta na políciu CP (prezidenta výboru), v ktorom sa debatuje. Daniel Dula bol nominovaný na medzinárodne kolo do Helsiniek a ja som bol nominovaný do Tallinu v Estónsku. Najbližšie medzinárodne kolo sa bude odohrávať v Madride a potom ďalšie v Paríži.

 

Zdroj: Harvard Model United Nations

 

Podľa môjho názoru tieto konferencie majú obrovský potenciál pre žiakov,ktorí sa ich pravidelne zúčastňujú. Nielenže máte možnosť sa stretnúť s ľuďmi z celej Európy, Indie, Izraela, Palestíny, Ruska atď. Ale aj sa tento typ aktivity veľmi dobre vyníma na vašom životopise a prihláške na vysokú školu a je jedno či idete študovať medzinárodne vzťahy alebo medicínu, väčšina škôl uvíta žiakov,ktorí majú väčší záber záujmov. A samozrejme v prípade MEPu sa môžete dostať za pomerne lacné peniaze do rôznych európskych metropol.

 

Osobne ešte musím dodať, že mne tieto konferencie neskutočne pomohli s nadobúdaním všeobecného rozhľadu o tom, čo sa deje vo svete a v politike. Stretnutie s inými kultúrami a národnosťami mi do istej miery otvorilo oči a zmenilo názory na veci ako Európska únia a problémy ľudí tretieho sveta. No ak by som si mal vybrať len jeden najdôležitejší benefit, ktorý som vďaka týmto konferenciám získal bolo to, že som sa zbavil strachu z rozprávania pred davom.

 

Dalo by sa povedať, že som mal doslova a do písmena fóbiu z toho, aby som sa postavil a povedal niečo pred skupinou ľudí, ale tieto konferencie ma postupne zbavili tejto fóbie a ja som sa neporovnateľne zlepšil v rétorike a prednášaní. Doteraz si pamätám, ako som na mojom prvom MUNe v Žiline len tak sedel a bál sa niečo povedať a hovoril som si, že toto je poslednýkrát čo som na takúto konferenciu išiel. Fakt je, že pokiaľ sa stále človek porovnáva so svojou triedou či ročníkom, môže byť na tom veľmi dobre. No keď je konfrontovaný medzinárodnou skupinou, uvedomí si, čo všetko ešte musí urobiť a čo ani nevedel, že nevie.

 

Samozrejme že nič z tohto by pre mňa nebolo možné, ak by nebolo iniciatívy nášho britského lektora pána učiteľa Jamesa Baxtera, ktorý ma zasvätil do sveta MUN a MEP a otvoril mne a všetkým žiakom,ktorí majú chuť a nervy skúsiť niečo nové. Vďaka takisto patri aj Nadácii kresťanského vzdelávania, ktorá nás finančne podporila, aby sme sa mohli zúčastniť týchto medzinárodných konferencii.

 

Darujte kvalitné vzdelanie a staňte sa patrónom Evanjelickej spojenej školy!

 

Mgr. Dušan Haško

Prispievateľ Turiec Online

PR manažér Nadácie kresťanského vzdelávania