streda, 28 marec 2018 12:28

Martinský spolok medikov si pripomenie Svetový deň zdravia

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Martinský spolok medikov si pripomenie Svetový deň zdravia Martinský spolok medikov si pripomenie Svetový deň zdravia

Dobrovoľnícke záujmové združenie Martinský klub medikov, vás všetkých srdečne pozýva na udalosť s názvom Škola zdravia, ktorá sa bude konať v sobotu 7. apríla 2018 od 13:00-18:00 hod. v OC Galéria Martin.

Škola zdravia je úspešný a obľúbený národný projekt Slovenskej asociácie študentov zameraný na šírenie prevencie u širokej verejnosti. Počas jedného dňa  medici v nákupnom centre majú možnosť hovoriť s verejnosťou o rizikách civilizačných ochorení, škodlivosti fajčenia, nutnosti pohybu alebo o dôležitosti preventívnych prehliadok. Tiež si účastníci majú možnosť zmerať hladinu glukózy, či cholesterolu v krvi alebo zmerať percento tuku v tele a pod.

 

Aby to nebolo iba o meraní cholesterolu alebo glukózy, medici pripravia stanovištia, kde sa čosi o svojom zdraví návštevníci naučia. 

 

Veľmi obľúbené stanovištia sú:

 

- stanovište Nemocnica u medvedíka, kde sa medici hravou formou snažia deťom vysvetliť, ako sa postarať o svojho macka, a tým predísť vzniku syndrómu bieleho plášťa u detí. Učia ich, ako si správne umyť zúbky, či zavolať pomoc. Tiež za tento čas mamičky a oteckovia môžu navštíviť ďalšie stanovištia.

 

- stanovište Prvej pomoci, je stálou "klasikou", no o to dôležitejšou, nakoľko jej význam je obrovský, no ľudia ju napriek tomu ovládajú stále slabo. Medici pripravia figuríny na KPR, nacvičenie Haimlichovho manévru pri dusení, alebo len vysvetlia prvú pomoc pri rezných alebo tržných ranách.

 

- stanovište Prevencie rakoviny prsníka, krčka maternice a semenníkov-  toto stanovište je špecificky zamerané na šírenie osvety o potrebe pravidelného samovyšetrovania prsníkov, u mužov semenníkov, a tiež o dôležitosti pravidelných návštev u gynekológa, či urológa. Návštevníci centra si môžu na modeloch prsníkov a semenníkov vyskúšať nahmatať hrčky a pod vedením medikov si nacvičiť správnu techniku tohto vyšetrenia.

 

- stanovište Healthy Lifestyle je stanovište so zameraním na faktory ovplyvňujúce zdravie človeka- fajčenie, stres, zlá životospráva a pod. Návštevníci si môžu dať zmerať obsah CO vo vydychovanom vzduchu, zmerať si BMI, či obsah tuku v tele. Toto stanovište bude tiež obohatené o informácie o duševnom zdraví, keďže táto téma je stále, bohužiaľ, stigmatizovaná.

 

Tento projekt je špecifický pre každý organizátorský spolok- fakultu (Bratislava/Košice), no myšlienka je jedna- Naučiť sa o zdraví čo najviac.

 

„Bohužiaľ náš Martinský klub medikov ešte nemal možnosť túto akciu zorganizovať a tak musíme stavať od nuly. Keďže sme občianske združenie a nevykonávame žiadnu zárobkovú činnosť sme odkázaní na podporu sponzorov. Je to prvý ročník tejto dobrovoľníckej akcie u nás a prvýkrát v takomto rozsahu, preto akákoľvek forma podpory, či už finančná, materiálna alebo propagačná, by nám vedela pomôcť, “povedal Filip Schrenk, člen Martinského klubu medikov a národný koordinátor pre verejné zdravie Slovenskej Asociácie študentov medicíny.

 

plagat novy A3-page-

 

Katarína Hájková

Redaktorka Turiec Online

Narodila som sa v Martine, v jednom z najkrajších miest na Slovensku a rozvoj Turca mi nie je ľahostajný. Práca redaktorky je preto zároveň aj mojim koníčkom.