Reklama
sobota, 31 marec 2018 11:16

Vansovej Lomnička 2018

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Ocenené_kategória od 18-25 rokov: próza Ocenené_kategória od 18-25 rokov: próza

V piatok 23. marca 2018 sa v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine uskutočnilo okresné kolo 51. ročníka festivalu umeleckého prednesu v poézii a v próze žien Vansovej Lomnička.

Súťaž organizuje Únia žien Slovenska na počesť slovenskej spisovateľky, predstaviteľky prvej vlny slovenského realizmu, zakladateľky i redaktorky prvého slovenského ženského časopisu Dennica, podporovateľky ochotníckeho divadla a etnografky Terézie Vansovej. Na realizácii okresného kola sa podieľala Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Martine, Krajská organizácia Únie žien Slovenska v Žiline, Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Miestny odbor Živeny v Martine.

 

Tohto ročníka sa zúčastnilo 10 recitátoriek, ktoré sa uchádzali o priazeň poroty, ktorá pracovala v zložení: Mgr. Eva Benčíková, Mgr. Vlasta Kunovská a PhDr. Anna Badínová. Prehliadku umeleckého prednesu slávnostne otvorila a celou súťažou sprevádzala predsedníčka okresnej organizácie UŽS Zdenka Maršalová.

           

Výsledky okresného kola Vansovej Lomničky 2018

 

Kategória 18 – 25 rokov – poézia

  1. Andrea Myslivcová – postupuje do krajského kola v Žiline
  2. Andrea Maronová

 

 

Kategória 18 – 25 rokov – próza

  1. Michaela Šoltýsová – postupuje do krajského kola v Žiline
  2. Brigita Vrábeľová – postupuje do krajského kola v Žiline
  3. Kristína Paulínyová
  4. Vanesa Telúchová

 

Kategória nad 40 rokov – poézia

  1. Bc. Iveta Jesenská – postupuje do krajského kola v Žiline
  2. Margita Kuková
  3. Želmíra Mišutová

 

 

Cena za mimoriadny prednes: Paula Pecková. Odborná porota posúdila vystúpenia súťažiacich a na krajské kolo Vansovej Lomničky, ktoré sa uskutoční 7. apríla 2018 na Radnici mesta Žilina, postupujú: Andrea Myslivcová, Michaela Šoltýsová, Brigita Vrábeľová a Bc. Iveta Jesenská. Všetkým postupujúcim recitátorkám blahoželáme a v krajskej súťaži im prajeme veľa úspechov.

Mgr. Monika Ondrušová

Prispievateľka Turiec Online

Kultúrny manažér, Turčianske kultúrne stredisko v Martine.