streda, 27 marec 2013 14:54

Svetový deň vody si pripomenuli zaujímavým pokusom

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Svetový deň vody si pripomenuli zaujímavým pokusom Svetový deň vody si pripomenuli zaujímavým pokusom

V roku 2013 má Svetový deň vody 20 rokov existencie. 22. marec bol vyhlásený ako Deň vody valným zhromaždením OSN na konferencii v brazílskom Rio de Janeiro. Hlavnou témou tohtoročného svetového dňa je spolupráca v oblasti vody. Pri tejto príležitosti si žiaci štvrtého ročníka Evanjelickej spojenej školy pripravili zaujímavý pokus.

Na hodine vedy v anglickom jazyku, ktorú vedie americký lektor Benjamin Chandler, sa vybrali k rieke Turiec, kde zrealizovali analýzu pH a tvrdosti vody. Na zistenie týchto vlastností využili detektívny kufor na výskum životného prostredia, ktorý vyhrali v súťaži Východoslovenskej energetiky o najlepší školský projekt v oblasti šetrenia energie. „Keď som držal skúmavku a čakal na výsledok zafarbenia vody, cítil som sa ako naozajstný vedec. Je super, že máme tento detektívny kufrík, s ktorým môžeme skúmať nielen vodu, ale aj pôdu.“ povedal o pokuse tretiak Tadeáš.

    

Za zmienku stojí i fakt, že pri teoretickej príprave i realizácii samotného pokusu používali žiaci ako komunikačný jazyk angličtinu. Realizovanie takýchto aktivít je súčasťou integrácie predmetov a cudzieho jazyka prostredníctvom metódy CLIL (Content Language Integrated Learning), ktorá je jednou z priorít školy a zároveň aj jej najväčšou výhodou v porovnaní s inými školami v regióne.

V rámci tejto integrácie sa anglický jazyk stáva prostriedkom na vyučovanie nejazykových predmetov, napr. matematiky, prírodovedy, zemepisu, vlastivedy. Takýmto postupom si žiaci osvojujú aj cudzí jazyk aj odborný predmet. Je to pre žiakov viac prirodzené a preto aj menej stresujúce. Vieme, že stres a odpor k predmetu býva najväčšou prekážkou pri učení sa a práve preto sa mu chceme vyhnúť aj realizáciou takýchto aktivít.“ zhodnotil prínos metódy CLIL vyučovania americký lektor Benjamin Chandler. 

Autor: Mgr. Dušan Haško, Evanjelická spojená škola Martin

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn