streda, 27 marec 2013 15:43

Prednáška ku Dňu počatého dieťaťa Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Prednáška ku Dňu počatého dieťaťa Prednáška ku Dňu počatého dieťaťa

25. marec – Deň počatého dieťaťa, je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života. Cieľom kampane nie je iba šíriť úctu ku každému dieťaťu od počatia, ale aj zdvihnúť verejne hlas na ich obranu, šíriť argumenty v prospech ochrany detí a dať možnosť verejne prejaviť postoj za život.

Dobrovoľníci približne v 20 zapojených mestách budú počas tohto týždňa rozdávať letáky a biele stužky a uskutočnia sa viaceré diskusie, prednášky a aktivity po celom Slovensku. V martinskom farskom kostole sa v rámci tejto kampane uskutočnila po pondelkovej sv. omši prednáška MUDr.Miroslava Haška PhD., ktorý pôsobí ako odborný asistent na Gynekologicko - pôrodníckej klinike JLF UK a Univerzitnej nemocnice Martin.

Vo svojom príhovore zhrnul historický vývoj potratovej legislatívy a z klinickej praxe poukázal na lekármi často opomínané negatívne dôsledky potratu nielen na telesný ale hlavne duševný stav ženy. V závere zdôraznil fakt, že napriek tomu, že počet potratov má u nás dlhodobo klesajúcu tendenciu, je výzvou pre každého kresťana stať sa misionárom kultúry života v prostredí v ktorom žije.

     

Prečo práve 25. Marec?

25.marec je na Slovensku zákonom vyhlásený za pamätný „Deň zápasu za ľudské práva“, ktoré sú dnes odopierané práve nenarodeným deťom. V tento deň je aj pripomienka odchodu prvého židovského transportu zo Slovenska do koncentračného tábora Osvienčim. Takisto kresťania na celom svete oslavujú v tento deň slávnosť Zvestovania Pána, čo je vlastne spomienka na počatie Ježiša Krista, vďaka čomu úcta k nenarodeným deťom bola v kresťanskej civilizácii samozrejmá po celé stáročia. Z týchto dôvodov v roku 2005 vyhlásilo Fórum života 25. marec za Deň počatého dieťaťa. Jednou zo sprievodných akcií kampane bol aj XV. ročník medzinárodnej konferencie “VYBER SI ŽIVOT”, ktorá sa pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu MUDr.Anny Záborskej konala v Rajeckých Tepliciach. Kampaň v tomto roku vyvrcholila tromi pochodmi za život, ktoré sa uskutočnili v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. Deň počatého dieťaťa môžete podporiť aj pridaním sa ku stránke Fórum života na sociálnej sieti Facebook: https://www.facebook.com/forumzivota

Autor: Mgr.Dušan Haško

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn