piatok, 11 máj 2018 07:00

Renomovaní advokáti už aj v regióne

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Renomovaní advokáti už aj v regióne Renomovaní advokáti už aj v regióne

U klienta, ktorý potrebuje pomoc advokáta, je najdôležitejší vždy prvý krok. Výber správneho a spoľahlivého partnera je pre úspešnosť v riešení problému mimoriadne kľúčová.

Advokátska kancelária HRONČEK & PARTNERS, s.r.o. pôsobí na trhu už od roku 2014 a v spolupráci s Advokátskou kanceláriou JUDr. Kvetoslava Kolínová, s.r.o. poskytuje právne služby pod spoločnou značkou Hronček & Kolínová najmä v regióne Žiliny a Martina, má však partnerov a klientov na celom Slovensku i v zahraničí. V roku 2018 sa kancelária zúčastnila aj súťaže Právnická firma roka 2018, v ktorej každoročne súťažia viaceré renomované kancelárie na Slovensku.

 

Vďaka tímu a skúsenostiam, ktoré máme, sme sa stali v rámci Žilinského kraja renomovanou a vyhľadávanou kanceláriou. U klienta, ktorý potrebuje pomoc advokáta, je najdôležitejší vždy prvý krok. Výber správneho a spoľahlivého partnera je pre úspešnosť v riešení problému mimoriadne kľúčová. Náš tím tvoria ambiciózni advokáti, advokátski koncipienti, právnici a administratívny personál, ktorí svoju prácu robia s maximálnym nasadením, pričom hľadať a nájsť tie správne riešenia je našim hlavným cieľom,“ hovorí JUDr. Róbert Hronček.

 

Kancelária poskytuje služby v slovenskom, českom, anglickom aj nemeckom jazyku. „Využívame moderné technické prostriedky a postupy, vďaka čomu sú naše služby efektívne a rýchle, klienti sa nemusia báť, že by mali problém s komunikáciou v cudzom jazyku či prekladmi dokumentov. Pri poskytovaní právnych služieb úzko spolupracujeme aj s viacerými vysokokvalifikovanými odborníkmi z daňovej a účtovnej oblasti a z oblasti ekonómie,“ vysvetľuje JUDr. Kvetoslava Kolínová.

 

Hlavné oblasti pôsobnosti advokátskej kancelárie

 

  • obchodného právo
  • právo obchodných spoločností
  • právo hospodárskej súťaže
  • právo duševného vlastníctva
  • finančné právo a poisťovníctvo
  • pracovné právo
  • občianske právo

 

Vďaka bohatým skúsenostiam a odbornému zameraniu jednotlivých členov tímu však okrem vyššie uvedených oblastí poskytuje kancelária Hronček & Kolínová aj špecializované právne služby v oblasti práva v preprave, špedícii, logistike, pri verejnom obstarávaní alebo vo farmaceutickom a medicínskom práve.

 

Odborníci na spory v preprave a škodové udalosti

 

Vďaka dlhodobej praxi založenej na spolupráci s odborníkmi v oblasti dopravy, špedície a logistiky ponúka advokátska kancelária Hronček & Kolínová právne služby viacerým dopravným a špedičným spoločnostiam.

 

V roku 2016 sa naša advokátska kancelária stala pridruženým členom Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky, kde sa v rámci svojho pôsobenia zúčastňuje zasadnutí pracovných skupín právnikov pri príprave a pripomienkovaní legislatívnych návrhov právnych predpisov v oblasti dopravy a zasielateľstva. Rovnako sa intenzívne venujeme právnemu poradenstvu pri riešení a vymáhaní pohľadávok a riešení škodových udalostí v doprave,“ vysvetľuje JUDr. Róbert Hronček.

 

Potrebujete pomôcť s verejným obstarávaním?

 

V oblasti verejného obstarávania poskytuje kancelária komplexné právne poradenstvo subjektom v postavení zadávateľov verejných zákaziek aj uchádzačom o verejné zákazky. „Naša advokátska kancelária poskytuje na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni služby v oblasti zápisu subjektov do registra partnerov verejného sektora a ďalších súvisiacich služieb oprávnenej osoby. Počtom úspešných registrácii sa naša kancelária stala lídrom v danej oblasti, pričom je v našom prvoradom záujme túto pozíciu udržať a byť pre svojich klientov tým správnym dlhodobým partnerom,“ informuje JUDr. Kvetoslava Kolínová.

 

Špecialisti na farmaceutické a medicínske právo

 

V tejto oblasti poskytuje advokátska kancelária odborné právne poradenstvo spoločnostiam podnikajúcim práve v oblasti nakladania s liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami, a to nie len slovenským, ale aj zahraničným. „Predovšetkým sa zaoberáme otázkami aplikácie zákona č. 362/2011 Z .z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach ako i právnou úpravou a komplexným posúdením právnej regulácie oblasti nakladania s liekmi v rámci Európskej únie a jej využitím v každodennej praxi klientov podnikajúcich v tejto špecifickej sfére,“ upresňuje JUDr. Róbert Hronček.

 

V neposlednom rade je samozrejme dôležitou súčasťou agendy kancelárie zastupovanie klientov v rôznych sporoch pred súdmi, predovšetkým so zameraním na oblasť obchodno-právnych sporov, ako aj zastupovanie pred inými orgánmi verejnej moci. Tím kancelárie tak neustále pracuje na vytváraní silného zázemia, ktoré je kľúčové pre dosiahnutie úspechu a naplnenie očakávaní klientov.

 

Advokátsku kanceláriu Hronček & Kolínová nájdete v Žiline na Národnej 10 a v Martine na Kollárovej 73. Pre bližšie informácie ako aj kontakty navštívte web kancelárie: www.legalfirm.sk

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn