Reklama
streda, 27 marec 2013 15:55

Okresné kolo Vansovej Lomničky má svoje víťažky

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Okresné kolo Vansovej Lomničky má svoje víťažky Okresné kolo Vansovej Lomničky má svoje víťažky

Únia žien Slovenska, okresná organizácia v Martine v spolupráci s Turčianskym kultúrnym strediskom pripravili okresné kolo 46.ročníka festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy žien. Súťaž sa konala 18.marca 2013 v priestoroch TKS. O priazeň poroty a postup do krajského kola sa uchádzalo sedem účastníčok.

Keby sme sa vrátili späť, do histórie tohto podujatia, prvýkrát sa stretávame s umeleckým prednesom poézie a prózy roku 1967, kedy sa uskutočnil 1.ročník na počesť spisovateľky a bojovníčky za práva žien, Terézie Vansovej. Odvtedy každý rok  pokračuje  tradícia pestovania vzťahu žien k umeleckému slovu, tak ako sa o to snažila po celý život spisovateľka. „Festival má celoslovenskú pôsobnosť a vrcholí finálovým kolom v apríli 2013. Do okresného kola sa zapojilo sedem žien“ oboznamuje nás pani Zdenka Maršalová, predsedníčka okresnej organizácie UŽS, „umelecký prednes hodnotí porota v zložení pani Eva Benčíková, pani Vlasta Kunovská a pani Nadežda Miháliková.“ Slovami básnika Milana Rúfusa privítala všetkých účastníkov riaditeľka TKS pani Zuzana Kmeťová. Po hudobnom vystúpení  členov Dôchodcovskej Turčianky už patrilo slovo pani Maršalovej. Ako organizátorka súťaže uviedla jednotlivé kategórie a súťažiace.

Porota rozhodla o víťazkách nasledovne

Kategória próza do 25 rokov:  Natália Gejdošová
Kategória próza nad 40 rokov:  Tatiana Petrovská
Kategória poézia nad 40 rokov: 1.Bc.Iveta Jesenská, 2.Želmíra Mišutová, 3.Margita Kuková

Do krajského kola postúpili

Natália Gejdošová, Tatiana Petrovská, Bc.Iveta Jesenská a Želmíra Mišutová

Autor: Renáta Rudinská

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn