streda, 02 máj 2018 23:34

Evanjelická škola hostila divadlo fórum

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Evanjelická škola hostila divadlo fórum Evanjelická škola hostila divadlo fórum Autor: Rastislav Jonis, študent Evanjelického gymnázia v Martine

Študenti Evanjelickej spojenej školy v Martine sa začiatkom apríla oboznámili prostredníctvom predstavenia s názvom +Pridať priateľa s interaktívnou inscenačnou technikou využívajúcou divadlo ako východisko pre diskusiu, ale aj preverovanie rôznych spôsobov riešenia životných problémov prostredníctvom fikcie.

Divadlo fórum (ďalej len DF) je pomenovanie pre interaktívne inscenačné techniky využívané vo výchovno-vzdelávacom procese. Jeho podstatou je interaktivita hercov s divákmi. Diváci sa stávajú tiež aktérmi hry, sú konfrontovaní s realitou odohrávajúcou sa na javisku, ovplyvňujú dej, prípadne hrajú niektorú z postáv. Prežívajú krízové situácie „na vlastnej koži“, pričom sú stále v bezpečí hry. Býva zamerané na citlivé či kontroverzné témy, ako napríklad alkoholizmus, užívanie drog, rasizmus, konflikty vo vzťahoch a pod. Cieľom metódy je edukatívne pôsobiť na diváka, ovplyvňovať jeho negatívne návyky a postoje prostredníctvom divadelného predstavenia.

 

 

Týmto spôsobom sa učia predchádzať neželaným situáciám v bežnom živote. DF nerozvíja len kreatívne a kritické myslenie, ale učí žiakov empatii, asertivite a vedie k objektívnemu riešeniu problémových úloh. Nemenej podstatným faktom je, že divadlo fórum sa osvedčilo ako efektívny nastroj primárnej prevencie rizikového správania študentov. 

 

Táto inscenačná technika sa bežne využíva v moderných vyučovacích koncepciách po celom svete a patrí ku kľúčovým metódam tvorivej dramatiky či dramatickej výchovy, no svoje uplatnenie nájde aj v bežnom vyučovacom procese. Umožňuje prežiť, analyzovať a následne pochopiť exponované situácie bežného života a tým skvalitniť nielen edukačný proces, ale hlavne vzájomnú komunikáciu medzi ľuďmi.

 

Ako toto netradičné divadlo reálne vyzeralo na ESŠ Martin?

 

Kreatívna skupina na základe spoločných diskusií vytvorila krátky divadelný príbeh, kde sa hlavná postava dostala do konfliktu. Následkom nesprávneho riešenia tohto konfliktu končí jeho príbeh katastrofálne (anti-model). Tento krátky divadelný tvar sa odohrával priamo pred študentským publikom. Na záver prišiel Joker, ktorý plnil funkciu režiséra, pomocníka, moderátora, a nestranného rozhodcu hry. S divákmi viedol diskusiu o tom, či sa im príbeh páčil/nepáčil a spoločne si zrekapitulujú dej a motivácie postáv.

 

Potom študentom vysvetlil, že hra sa bude odohrávať znova a diváci majú možnosť zakričať „STOP“ v momente, keď budú chcieť niečo zmeniť. Po vysvetlení pravidiel sa predstavenie začalo opäť od začiatku s tým, že sa v určitých momentoch bolo samotnými študentami zastavované a viedla sa diskusia s divákmi v hľadisku ale aj na javisku s spoločne tak herci i publikum tvorili najlepšie možné riešenia pre zachránenie hlavného hrdinu.

 

 

Ako vnímajú spoluprácu so študentami herci?

 

Herečka, predstavujúce Jokera, priblížila, v čom ju predstavenie obohatilo: "Super je to, že každé stretnutie je v niečom nové a iné. Je pre mňa zaujímavé sledovať, ako sa každá trieda inak vyvíja, inak spolupracuje, je plná rôznych temperamentov. Vždy ide o stretnutie človeka s človekom, niekedy sa vytvorí počas celého roka priateľstva, ktoré majú svoju váhu. S tým súvisí aj spolupráca s pedagógom. Vytvára sa vždy nový vzťah - od chladných informatívnych, až po tie dlhotrvajúci a vrelé. A to sa týka ako vzťahu pedagóga s kolektívom, tak s nami lektormi. Baví ma premýšľať o tom, čo sa vlastne stalo, ako žiaci premýšľa. "

 

 

Aké boli reakcie študentov? Ôsmačka Ester: „Bola som v divadle už niekoľkokrát ale stále to bola pre mňa nuda. Toto predstavenie však bolo úplne iné. Bolo skvelé, že sme ako študenti neboli len pasívne publikum, ale boli sme hercami vtiahnutí priamo do deja a mohli sme ho spoločne formovať. Určite by som si to rada zopakovala niekedy v budúcnosti.“ gymnazista Marek dopĺňa: „Ostal som trochu zaskočený, pretože som nečakal, že ako divák skončím na javisku a bolo zjavné, že som celkom nevedel čo mám v novej situácii presne robiť, keďže nie som veľmi zvyknutý vyjadrovať sa pred publikom. Na druhej strane je fajn, že aj takýmto spôsobom sme zistili, že aj konflikt môže byť zaujímavým východiskom pre zmysluplnú diskusiu.“

 

Divadlo fórum realizuje ako svoj mikroprojekt Mgr. Zuzana Kráľová v rámci Komenského inštitútu.

 

Mgr. Dušan Haško

Prispievateľ Turiec Online

PR manažér Nadácie kresťanského vzdelávania