nedeľa, 06 máj 2018 20:47

Mladí umelci súťažili: Turčianske javisko 2018

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Turčianske javisko 2018 - OX2A1010 2 litre samoty, Žilina Turčianske javisko 2018 - OX2A1010 2 litre samoty, Žilina

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo v dňoch 19. – 21. apríla 2018 po tretíkrát krajskú postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých Turčianske javisko 2018.

Spoluorganizátormi súťaže boli: Slovenské komorné divadlo Martin a Kino Scéna Martin. Podujatie bolo financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja. V Štúdiu SKD Martin a v Národnom dome ukázalo svoje herecké umenie 12 neprofesionálnych divadelných súborov.

 

V kategórii neprofesionálneho divadla mladých to boli:  Divadelný súbor Touch zo Zákamenného, Detský a mládežnícky divadelný súbor EVA z Čadce, Tanečné divadlo Shadow of music pri tanečnom odbore ZUŠ Turčianske Teplice, Detský divadelný súbor Kamarát – Čučoriedky z Martina, Vaša Banda a Divadlo Popolus zo Žiliny, Dramaťáci z Bytče, Divadlo f*ACTOR z Liptovského Petra a Divadelný súbor LUNETRDLO Partizánska Ľupča a Literárno-dramatický odbor SZUŠ RKK. V kategórii neprofesionálneho divadla dospelých sa predstavili: Divadelný súbor J. Vojtaššáka Zákamenné, Divadlo APOSTROP ZUŠ J. L. Bellu Liptovský Mikuláš a Ružomberské neprofesionálne divadlo RosaThea.

 

Súťažiace divadelné súbory prišli svojou osobnou účasťou podporiť: predsedníčka ŽSK Ing. Erika Jurinová, riaditeľ SKD Martin doc. Mgr. art. František Výrostko, poverená riaditeľka TKS Mgr. Monika Ondrušová a metodička NOC v Bratislave pre neprofesionálne divadlo a literatúru Bc. Lucia Lasičková.

 

Odborná porota, ktorá hodnotila jednotlivé súťažné inscenácie a viedla rozborové semináre s účastníkmi prehliadky, pracovala v zložení: predseda poroty - Mgr. art. Matej Moško, PhD.; členovia poroty - Ing. arch. Mgr. art. Michal Lošonský, ArtD. a Mgr. art. Maroš Krajčovič. Divadelné dianie a atmosféru krajskej súťaže dokumentoval denný spravodaj „Kulisár“. Redakčné trio pracovalo v zložení: šéfredaktorka Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD.; redakčný tím: Rebeka Mikušová a Eva Gribová.

 

 

Prehliadku, s divadelným šarmom jemu vlastným, počas celých troch dní moderoval Mgr. art. Tibor Kubička. K skvelej atmosfére prispeli všetci zúčastnení – účinkujúci aj diváci. Sprievodnou aktivitou súťaže bola na pôde Kina Scéna tvorivá divadelná dielňa, ktorú viedol už ostrieľaný lektor Mgr. art. Michal Tomasy so svojou lektorskou družinou: Andreou Maronovou, Andreou Myslivcovou a Brigitou Vrábeľovou. Súčasťou realizačného tímu tohtoročnej súťaže boli aj študentky 3. ročníka Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Martine, ktoré svojou bezprostrednosťou prispeli k príjemnej atmosfére celého podujatia.

 

Na stiahnutie: výsledková listina za kraj Turčianske javisko 2018

 

Víťazné divadelné súbory budú reprezentovať náš kraj v kategórii dospelých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke Belopotockého Mikuláš 2018 v Liptovskom Mikuláši (7. – 10. 6. 2018) a v kategórii divadla mladých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke FEDIM 2018 v Tisovci (1. – 3. 6. 2018).

 

javisko
javisko
javisko
javisko
javisko
javisko
javisko
javisko

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Prispievateľka Turiec Online

Kultúrny manažér, Turčianske kultúrne stredisko v Martine.