štvrtok, 10 máj 2018 06:38

Víťazi krajského kola Vajanského Martin 2018 sú už známi

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Žiačky ZUŠ P. Mudroňa v Martine Žiačky ZUŠ P. Mudroňa v Martine

Pod názvom Vajanského Martin 2018 zorganizovalo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v prvý májový týždeň krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.

V stredu 2. mája sa konalo v priestoroch Turčianskej galérie v Martine slávnostné otvorenie krajskej súťaže, ktoré svojim vystúpením obohatili žiačky Základnej umeleckej školy Martin – Ul. P. Mudroňa Zuzanka Babíková a Adelka Dujsíková pod vedením Mgr. Dagmary Gardlíkovej. V mene organizátora súťaže všetkých srdečne privítala poverená riaditeľka TKS v Martine Mgr. Monika Ondrušová, ktorá zároveň súťažiacich oboznámila s organizačným poriadkom prehliadky, schválenými propozíciami a priebehom súťaže. Veľa odvahy súťažiacim zaželala riaditeľka  TG v Martine Ing. Alexandra Rybárová, ktorá všetkých zúčastnených pozvala na prehliadku inštalovaných výstav.

 

Prvé dva súťažné dni, ktoré sa už druhýkrát konali v priestoroch Turčianskej galérie v Martine, patrili recitátorom – jednotlivcom zo základných (I., II. a III. kategória), stredných škôl (IV. kategória) a dospelým nad 20 rokov (V. kategória). Posledný súťažný deň v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine sa predstavili detské recitačné kolektívy a divadlá poézie.

 

V tomto roku o postupe víťazov na celoslovenské kolo zo 106 súťažiacich jednotlivcov a 9 kolektívov rozhodovalo 18 porotcov z radov učiteľov základných a stredných škôl, ale aj recitátorov, spisovateľov, hercov, či režisérov. Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK blahoželá všetkým postupujúcim recitátorom a kolektívom a v celoslovenskej súťaži, ktorá sa uskutoční 20. – 23. júna 2018 v Dolnom Kubíne im praje veľa  úspechov. Vyjadruje tiež poďakovanie všetkým zúčastneným i tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali na príprave podujatia.

 

Teší nás, že záujem o súťaž narastá, stále nachádzame tých, ktorí si nájdu čas na čítanie, krásne slovo, rozvíjanie estetického vnímania a cítenia i na prezentáciu svojich schopností a talentu. Vajanského Martin 2018 bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Spoluorganizátormi a partnermi podujatia boli: Turčianska galéria v Martine a Slovenské komorné divadlo Martin.

 

Výsledky krajského kola Vajanského Martin 2018: na stiahnutie

 

vajanskeho-martin
vajanskeho-martin
vajanskeho-martin
vajanskeho-martin
vajanskeho-martin
vajanskeho-martin
vajanskeho-martin
vajanskeho-martin
vajanskeho-martin
vajanskeho-martin
vajanskeho-martin
vajanskeho-martin
vajanskeho-martin
vajanskeho-martin
vajanskeho-martin
vajanskeho-martin
vajanskeho-martin
vajanskeho-martin
vajanskeho-martin
vajanskeho-martin

 

Mgr. Monika Ondrušová

Prispievateľka Turiec Online

Kultúrny manažér, Turčianske kultúrne stredisko v Martine.