pondelok, 14 máj 2018 12:32

Echo heligónky 2018

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Záverečné spoločné vystúpenie Záverečné spoločné vystúpenie

Šiesty ročník nesúťažnej prehliadky heligonkárov pod názvom Echo heligónky 2018 sa uskutočnil v sobotu 5. mája 2018 v obci Valča. Organizátormi podujatia boli: Miestny odbor Matice slovenskej vo Valči, Obec Valča, Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Hudobný odbor Matice slovenskej.

Výber a úpravu prostredia, kde sa podujatie, ktorého snahou je pritiahnuť ľudí bližšie k našej dedovizni, odohrávalo, nenechali organizátori na náhodu. Už tradične sa ním stal Kultúrny dom vo Valči, ktorého výzdoba scény bola na podujatie venované vode, riekam, rybám, studniam, či prameňom, náležite pripravená. Slávnostné otvorenie programu „heligóniek“ patrilo moderátorke podujatia Kataríne Tomášovej, po nej vystúpila zástupkyňa starostky obce Valča Mária Valaštíková, ktorá všetkých srdečne privítala a zaželala zúčastneným príjemný kultúrny zážitok.

 

Vystúpenia účinkujúcich pripravili divákom nezabudnuteľný zážitok i ľudový pôžitok. Za  najemotívnejšiu časť podujatia môžeme považovať vystúpenie Bystrickej kasne s vlastnou piesňou Riečnica, ktorá predstavovala spomienku na rodný kraj. Na obec s názvom Riečnica, ktorá zanikla v roku 1987 spolu s obcou Harvelka, v dôsledku výstavby vodnej nádrže s názvom „Vodná nádrž Nová Bystrica". Vysťahované rodiny v súčasnej dobe žijú nielen na území celého Slovenska, ale i v Českej republike a veľa bývalých občanov zo zatopenej obce Riečnica našlo nový domov i vo Valči. Ich, ale i všetkým zúčastnených pieseň dojala až k slzám.

 

Na valčiansku prehliadku heligónkarov sa každoročne tešia účinkujúci aj ich poslucháči. Je to najmä zásluhou hlavného organizátora, predsedu Miestneho odboru Matice slovenskej vo Valči Jána Lučana, ktorého neúnavná práca pri príprave tohto jedinečného podujatia zabezpečuje každoročne jeho dôstojný priebeh. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Účinkujúci rozospievali celú sálu, ktorá odmenila všetkých vystupujúcich neutíchajúcim potleskom. Po spoločne strávených chvíľach sa heligonkári rozišli so želaním stretnúť sa vo Valči opäť o rok.

 

 

Účasť
Bystrická kasňa
Moderátorka Katarína Tomášová
Spevokol Valčan
Spokojný organizátor Ján Lučan po podujatí
 

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.