štvrtok, 28 marec 2013 00:00

Poznávame, aby sme mohli pomáhať – Afganistan

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Poznávame, aby sme mohli pomáhať – Afganistan Poznávame, aby sme mohli pomáhať – Afganistan

Na Evanjelickej spojenej škole je už tradíciou pomáhať iným prostredníctvom rozličných projektov. Tento raz sa škola rozhodla podporiť sociálny projekt zameraný na podporu vzdelávania mladých ľudí v Afganistane, a to prostredníctvom výstavby Inštitútu odborného vzdelávania v meste Charikar, v provincii Parwan v Afganistane. Tento inštitút má v blízkej budúcnosti zabezpečovať vyššie odborné vzdelávanie chlapcov v oblasti poľnohospodárstva a vzdelávanie dievčat v oblasti manažmentu a žurnalistiky.

Sociálny projekt zameraný na pomoc Afganistanu nadväzuje na niekoľkoročnú tradíciu sociálnych projektov v rámci ktorých Evanjelická spojená škola v Martine podporila napríklad misijnú službu martinského evanjelického zboru na Ukrajine, či utečencov zo Somálska, ktorí boli kvôli občianskej vojne nútení opustiť svoje domovy. Partnerom a iniciátorom tohtoročného projektu sa stalo občianske združenie Človek v ohrození, ktoré má v Afganistane niekoľko vlastných humanitárnych pracovníkov, venujúcich sa podpore vzdelávania.

Aby žiaci Evanjelickej spojenej školy poznali krajinu, ktorej chcú a túžia pomôcť viac, rozhodli sa žiaci druhého stupňa s podporou pedagógov naštudovať päť tém, ktoré charakterizujú dnešnú situáciu v Afganistane – slabé vzdelanie obyvateľov, chudoba, nedostatočná lekárska starostlivosť, nízke postavenie žien a vojenské konflikty. Týchto päť tém spracovali do podoby rozličných aktivít, určených pre ich mladších spolužiakov. Žiaci prvého stupňa tak mali možnosť spoznávať Afganistan skrze osemsmerovky, krátke divadielko, skladanie obrázkov alebo prostredníctvom vedomostnej súťaže. Aj týmito cestami sa mladší žiaci dozvedeli napríklad to, čo nosia na hlave muži v Afganistane, ako sa volá afgánske domáce vojenské hnutie, z čoho sú postavené miestne domy alebo ako sa volá kus oblečenia, ktorý ženám v Afganistane zakrýva tvár.

Dopoludnie plné poznávania cudzej krajiny a jej kultúry prostredníctvom rozličných hier predstavovalo záver viac ako mesačného sociálneho projektu, ktorý na Evanjelickej spojenej škole v Martine prebiehal od polovice februára. Poslednou aktivitou bol veľkonočný program žiakov, ktorého súčasťou bolo aj zhodnotenie projektu a odovzdanie symbolického šeku pracovníkovi neziskovej organizácie Človek v ohrození, pánovi Ing. Jozefovi Magdovi. Žiakom Evanjelickej spojenej školy v Martine sa na pomoc Afganistanu podarilo vyzbierať spolu 1 400 eur.  

 

Autor: Hedwiga Tkáčová

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn