piatok, 25 máj 2018 08:56

Dopravné odbory majú perspektívu – predstavia sa vo Vrútkach

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Dopravné odbory majú perspektívu – predstavia sa vo Vrútkach Dopravné odbory majú perspektívu – predstavia sa vo Vrútkach

Bratislava (25. mája 2018) – Zvýšenie záujmu žiakov o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy je cieľom spoločného podujatia „Kam po skončení základnej školy – Študuj dopravu“. Organizuje ho Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci so Strednou odbornou  školou dopravnou  Martin - Priekopa, štátnymi železničnými spoločnosťami a ďalšími regionálnymi partnermi.

Každý školák, ktorý by sa chcel oboznámiť s povolaním rušňovodiča alebo vodiča kamiónu, môže navštíviť 1. a 2. júna 2018 v čase od 9.00 h do 13.00 h parkovisko pri železničnej stanici vo Vrútkach. „Veríme, že týmto podujatím spropagujeme študijné smery, ktoré ponúkajú zaujímavé príležitosti pre osobný a kariérny rast našej mladej generácie. Štúdium na školách s dopravným zameraním je garancia úspešného uplatnenia sa na trhu práce,“ uviedol minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

 

Dvojdňový program podujatia je pútavý a pestrý

 

Školáci si budú môcť vyskúšať riadenie dopravy z pozície výpravcu na modelovej železnici a riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia (moderného vlakového zabezpečovača). Budú mať možnosť navštíviť priestory autobusu, kamióna, rušňa, oboznámiť sa s vykonávaním dispečingu, diagnostikou vozidiel a prácou na železnici. Účastníci podujatia zažijú prevrátenie osobného vozidla pomocou simulátora a oboznámia sa s pokusmi vo „vedeckej cukrárni“. Tiež si budú môcť vyskúšať, ako  sa chodí medzi prekážkami po užití alkoholu či drog.

 

Na podujatí budú prezentované študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Žilinskom, Banskobystrickom a Trenčianskom kraji. Žilinská univerzita v Žiline predstaví možnosti vysokoškolského štúdia v doprave. Odborníci poskytnú deťom a mládeži kariérové poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania. Vstup na podujatie je bezplatný.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn