streda, 30 máj 2018 10:59

Výstava v Turčianskej galérii: Resonance of Sound

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Ašot Haas Ašot Haas

Dňa 24.5.2018 sa v Turčianskej galérii v Martine uskutočnilo otvorenie výstavy umelca Ašota Haasa, ktorý je významný predstaviteľ mladej generácie výtvarných umelcov. Jeho dielo zaujalo a bolo úspešne prezentované na výstavách doma a v zahraničí. Je držiteľom viacerých ocenení a jeho práce sú zastúpené vo významných umeleckých zbierkach. Výstava bude pre návštevníkov Turčianskej galérie sprístupnená do 2. septembra 2018.

Autor bravúrne ovláda najnovšie digitálne a realizačné technológie, ktoré spolu s poznaním histórie a nových vedeckých objavoch prirodzene využíva na zhmotnenie jeho umeleckých vízií a predstáv.

 

„Mojou snahou je zobraziť reálie, ktoré nemožno vidieť v súčasnom svete. Snažím sa prekračovať hranice a vytvárať ilúzie perspektívy – pohľadu, čo by malo v divákovi vyvolať emóciu,“ vyjadril sa A. Haas.

 

Narodil sa v Moskve 1981. Študoval na Škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave, ateliér kamenosochárstva / V. Pohanka /. V rokoch 2000 – 2007 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave prešiel ateliérmi Industrial Design / F. Chrenka /, Transport Design / Š. Klein /, Sklo / J. Gavula /, Socha, objekt, inštalácia / J. Meliš /. Žije a tvorí v Bratislave.

 

Samostatné výstavy: Bratislava, Kolín nad Rýnom, Žilina, Praha, Nové Zámky, Dolný Kubín, Oisterwijk, Košice.

 

Kolektívne výstavy: Strasbourg Wacken, Rotterdam, Santa Ana California, Bratislava, Žilina, Plzeň, Hortogenbosch, London, Beirut, New York, Bornholm, Shanghai, Praha, Lednické Rovne, Rím, Claret, Havana.

 

Pre výstavné priestory Turčianskej galérie v Martine autor pripravil, okrem fragmentov svojej poslednej tvorby, najmä koncept cyklu svetelných objektov RESONANCE OF SOUND, ktoré sú výsledkom výtvarného generovania zvukových rezonancii zaznamenaných do profilov optického skla, akrylátov a poskladaných podľa digitálneho kódu spracovaného autorom do priestorového svetelného zážitku. Tieto kódy pracujú aj pri sprejových maľbách, kde je grafický prepis zvukových vĺn a ich rezonancií na plátno /street art/.

 

Tento koncept sprevádza autora už od ukončenia štúdií kedy realizoval myšlienku akčného umenia formou výtvarného objektu „HARFA“ z ktorej vystupuje svetelný lúč ako struna. Keď divák zasiahne do akcie prerušením červeného lúču, zaznie tón z reproduktoru. Dimenzia vzdialenosti od diela určuje hudobnú produkciu akčného diváka.

 

Koncept RESONANCE OF SOUND je pre autora jeden zo zásadných umeleckých inšpirácií, ktorý neustále rozvíja. Vytvára nielen svetelné reliéfy, svetelné priestorové objekty ale aj realizácie do architektúry vytvorené špeciálne pre náročného klienta podľa príbehu zvukov v prostredí kde dielo bude inštalované.

 

Precízne remeselné spracovanie materiálov s použitím najnovších poznaní a technológií, ktoré neustále doplňuje v dielenskom a ateliérovom zázemí, umelecká fantázia s hľadaním najnovších technických možnosti  radí Ašota Haasa k vizionárom súčasného výtvarného umenia. Prináša do sveta umenia túžbu podeliť sa o emócie z tvorby nových diel s divákom, ktorému chce ešte veľa povedať.