štvrtok, 31 máj 2018 10:59

Sanácia najrizikovejších blokov pod hradom Strečno skončila Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Sanácia najrizikovejších blokov pod hradom Strečno skončila Sanácia najrizikovejších blokov pod hradom Strečno skončila

Ministerstvo životného prostredia SR vypracuje a predloží vláde na schválenie návrh druhej etapy sanácie skalného brala Strečno. Zameraná bude najmä na monitoring skalného brala, sanáciu skalných stien a budovanie dynamických bariér v kritických miestach, tak aby viac nepredstavovali hrozbu pre dopravu či ľudské životy. Envirorezort plánuje dokument predložiť na rokovanie vlády na jeseň tohto roku.

„Bezpečnosť životov ľudí má pre nás absolútnu prioritu. To, že denne popod Strečno prejde približne 30-tisíc automobilov len podčiarkuje dôležitosť systémových opatrení,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos. O dôležitosti pokračovať v sanačných prácach hovorí záverečná správa z prvej etapy zabezpečenia skalného brala pod Strečnom. Prvá časť prác sa zamerala na najrizikovejšie bloky brala. Náklady dosiahli sumu 1 milión 17 tisíc eur. Na základe záverečnej správy envirorezort pripravuje návrh druhej etapy sanácie, ktorý na jeseň predloží vláde na schválenie. Tá rozhodne o ďalších krokoch.

 

Prioritou je zabezpečiť bezpečnosť ľudí na frekventovanej medzinárodnej ceste

 

Sanačné práce počas prvej etapy zahŕňali okamžité protihavarijné opatrenia na najkritickejších úsekoch. Práce spočívali v kotvení nestabilných blokov, aplikácií striekaného betónu s výstužou, výplni previsov betónovými plombami, injektáži blokov a ich zasieťovaní. Taktiež boli vybudované dva železobetónové piliere na podchytenie previsu a vyhotovených deväť lanových kotiev.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.