pondelok, 04 jún 2018 14:26

Prvenstvo pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Martine

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Prvenstvo pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Martine Prvenstvo pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Martine PhDr. Peter Huľo, PhD.

Dňa 31.5. 2018 v aule rektorátu Žilinskej univerzity, v rámci programu „Konferencie o inovačnom rozvoji regiónov“ o. i. odznelo aj slávnostné vyhlásenie výsledkov 8. ročníka súťaže „O najlepší podnikateľský zámer“. Prihlásených do nej bolo viac ako 40 prác z rôznych stredných škôl  Žilinského samosprávneho kraja. Prvýkrát v  histórii súťaže si prvenstvo odniesol žiak, dnes už absolvent  hotelovej akadémie  pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine – Milan Murín.

Vo svojom zámere riešil problematiku využitia schátranej šachty a zdevastovaných  štôlní Dúbravských baní na účely cestovného ruchu. Najhlbšiu skalnatú časť šachty navrhol  rozšíriť a zriadiť v nej atraktívny kamenný bar, v ktorom sa budú podávať nápoje v stredovekých kovových pohároch a jedlá v baníckych ešusoch, z ktorých sa budú konzumovať po banícky – skladacou lyžicou. Zážitky hostí kamenného baru budú umocňované stredovekým interiérom, reprodukovanou hudbou, filmami  z obdobia najprudšieho rozvoja baníctva na Slovensku a obsluhou odetou do jednoduchých plátených odevov - tuník.

 

 

V podnikateľskom zámere ďalej navrhol rekonštrukciu štôlní, koľajníc a vláčikov, ktoré budú slúžiť na prepravu osôb po banských priestoroch. Popri tratiach, mimochodom dlhých niekoľko desiatok kilometrov, budú pre hostí zriadené zastávky, aby mali možnosť  oddýchnuť si a pokochať sa v  majstrovskom umení našich predkov – majstrov baníkov, či za pomoci animátorov vyskúšať si niektoré úkony ich tvrdej práce – zbíjanie, vŕtanie, sekanie, stavanie drevených podpier, a pod. Jazda bude hosťom spríjemňovaná dramatickou hudbou z obdobia prevádzkovania bane a bude zosilnievať  pri každom náraste rýchlosti vláčikov s cieľom vyburcovať v nich adrenalín.

 

 

Aj napriek tomu, že pri hodnotení zámerov mal najvyššiu hodnotu netradičný originálny nápad, resp. myšlienka, každý účastník musel hodnotiacu komisiu naviac presvedčiť, že rozumie základným ekonomickým princípom, že dokáže zabezpečiť financovanie navrhovanej investície, a že všetky navrhované zámery sú realizovateľné. To sa absolventovi hotelovej akadémie – Milanovi Murínovi v plnej miere podarilo.

    

Všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy mu k tomuto významnému úspechu srdečne blahoželajú.

Katarína Hájková

Redaktorka Turiec Online

Narodila som sa v Martine, v jednom z najkrajších miest na Slovensku a rozvoj Turca mi nie je ľahostajný. Práca redaktorky je preto zároveň aj mojim koníčkom.