streda, 27 jún 2018 14:02

Na Súťaži družstiev mladých zdravotníkov sa žiaci rozhodne nenudili

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Zdravý kôň má v kľude približne 35 pulzov za minútu čo je približne o polovicu menej ako má zdravý človek. Zdravý kôň má v kľude približne 35 pulzov za minútu čo je približne o polovicu menej ako má zdravý človek.

Súťaž družstiev mladých zdravotníkov, zameranú na poskytovanie laickej prvej pomoci, organizuje Územný spolok Slovenského červeného kríža Martin každý rok. Do tejto súťaže sa môžu zapojiť deti z prvého a druhého stupňa základných škôl. Koná sa raz do roka a je motiváciou pre deti učiť sa prvú pomoc, zlepšovať sa v nej, a potom navzájom za jednotlivé základné školy súťažiť.

Úlohy sú rôzne a pokrývajú viaceré oblasti prvej pomoci, ako na príklad krvácanie, oživovanie,  dusenie, astmatický záchvat, jednoducho mnohé život ohrozujúce situácie, ktoré sa môžu stať v bežnom živote. Deti by mali vedieť, ako v rámci prvej pomoci pomôcť postihnutému.

 

Kvalitu kardiopulmonálnej resuscitácie, s použitím automatického externého defibrilátora, vyhodnocoval súťažným tímom počítač.

 

„Vybrali sme práve také úlohy, ktoré sa môžu stať aj u nich v škole, ako napr. že sa niekto dusí cukríkom, alebo krváca z rany. Poskytnutie prvej pomoci v prvých minútach od udalosti rozhoduje. Pri nešťastnej udalosti, ktorá ohrozuje život, rozhodujú o kvalite prežitia tí, ktorí stoja priamo pri nás. Bohužiaľ často sa stretávame s tým, že sa za poskytnutie prvej pomoci považuje privolanie záchrannej zdravotnej služby a čakanie na ňu. Avšak pri život ohrozujúcich stavoch, kedy rozhodujú prvé minúty, znamená čakanie na pomoc vyplytvanie vzácneho času a po príchode záchrannej služby môže byť pre postihnutého už neskoro,“ hovorí Denisa Osinová, hlavná rozhodkyňa, ktorá bola hlavným tvorcom súťažných úloh.

 

Krvácanie je potrebné ihneď zastaviť priamym tlakom na ranu. Cudzí predmet z rany nikdy nevyberáme.

 

Deti sa celý školský rok pod vedením svojich pani učiteliek učia reagovať na náhle vzniknuté, život ohrozujúce stavy. „Niektoré deti chodia aj k nám do Červeného kríža sa o tom viac naučiť, my im chodíme tiež na školy pomáhať s výučbou, kde robíme krátke školenia. Majú svoje pani učiteľky, ktoré  ich učia prvú pomoc podľa najnovších odporúčaní a podľa najnovšej literatúry.  Deti si následne prídu svoje vedomosti a zručnosti pomerať na našu súťaž,“ vysvetľuje D. Osinová, ktorá je zároveň aj členkou územnej rady Územného spolku SČK Martin.

 

Pri epileptickom záchvate je potrebné postihnutého chrániť pred zranením a sledovať jeho životné prejavy.

 

„Rozhodcovia pridelení na jednotlivé úlohy sú profesionáli z nemocníc a záchranných služieb. Sú tu lekári, zdravotné sestry a zdravotní asistenti, ktorí pracujú na jednotkách intenzívnej starostlivosti, urgentnom príjme a v záchrannej službe,“ hovorí hlavná rozhodkyňa súťaže.

 

Ak vyhľadávací psík nájde toho, koho hľadá, upozorní na to hlasným štekaním.

 

Okrem súťažných úloh, sú pre deti pripravené aj tie nesúťažné. Tento rok deti potešila prítomnosť koníka, pri ktorom sa učia porovnávať jeho životné funkcie, s tými ľudskými. Tiež sa deti učia rozložiť oheň v lese za dažďa aj za sucha. To sa učia od skúsených majstrov, ktorí spolupracujú s Územným spolkom SČK Martin v rámci kurzov prežitia v prírode. Vojaci pre deti pripravili beh na čas, člnkový beh a iné fyzické aktivity. Čakali na nich aj vyhľadávacie záchranárske psy, ktoré ukázali, ako vedia vyhľadávať strateného človeka podľa pachovej stopy. Deti tu tiež mohli vytvárať básničky a maľovať obrázky na zdravotnícku tému a neminul ich ani vedomostný test o prvej pomoci a Červenom kríži.

 

Vedieť prežiť v divočine si vyžaduje špeciálny výcvik.

 

Tento rok sa na súťaži zišlo 18 tímov z rôznych základných škôl z celého regiónu. Každý rok sú školy troška obmenené, niektoré chodia pravidelne a majú to vyslovene ako svoje poslanie. Organizátori mysleli aj na ocenenie pre výhercov, ktorí získali putovný pohár a medaile.

 

Sutaz druzstiev mladych zdravotnikov
Sutaz druzstiev mladych zdravotnikov
Sutaz druzstiev mladych zdravotnikov
Sutaz druzstiev mladych zdravotnikov

Katarína Hájková

Redaktorka Turiec Online

Narodila som sa v Martine, v jednom z najkrajších miest na Slovensku a rozvoj Turca mi nie je ľahostajný. Práca redaktorky je preto zároveň aj mojim koníčkom.