Reklama
štvrtok, 28 jún 2018 11:40

Dielňa tvorivého divadla – umenie rétoriky a storytellingu

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Dielňa tvorivého divadla – umenie rétoriky a storytellingu Dielňa tvorivého divadla – umenie rétoriky a storytellingu

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo dňa 23. júna 2018 v priestoroch Živeny v Martine Dielňu tvorivého divadla (6. ročník), ktorá je v tomto roku realizovaná v rámci projektu kultúrne KLBKO, financovaného z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaného s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Dielňa tvorivého divadla pozostáva z cyklu workshopov/tvorivých divadelných dielní. Zámerom je vzbudiť záujem detí a mládeže o tvorbu vlastnej divadelnej hry a rozšíriť ich obzory nielen o literatúru, ale aj o divadlo. Jednotlivé aktivity sú založené na princípe tvorivosti s cieľom motivovať deti a mládež k vlastnej divadelnej tvorbe a podporiť ich vo vlastných umeleckých a kultúrnych aktivitách.

 

Sobotňajšia tvorivá divadelná dielňa zameraná na umenie rétoriky a storytellingu priniesla mladým martinským divadelníkom veľa inšpirácie. Lektorkou tvorivej dielne bola Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD., absolventka Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor Bábkarská tvorba. Po začiatku dielne, ktorý bol venovaný rozcvičke zameranej na pohybový, ale aj ústny prejav, sa účastníci učili umeniu improvizácie na zadané témy. Snažili sa o sebavedomé vystupovanie a plynulé rozprávanie. Porovnávali vystupovanie slovenských stand-up komikov s umením storytellingu a následne získané vedomosti prenášali do praxe. Záver dielne ukončili zadaním. Divadelníci mali pár minút na to, aby si vytvorili dejovú os krátkeho hororového príbehu, ktorý prostredníctvom novonadobudnutých schopností pútavo rozvádzali ďalej.

 

Ďalšie tvorivé stretnutie sa uskutoční v septembri 2018.

 

Dielna  tvoriveho divadla
Dielna  tvoriveho divadla
Dielna  tvoriveho divadla
Dielna  tvoriveho divadla
Dielna  tvoriveho divadla

Katarína Hájková

Redaktorka Turiec Online

Narodila som sa v Martine, v jednom z najkrajších miest na Slovensku a rozvoj Turca mi nie je ľahostajný. Práca redaktorky je preto zároveň aj mojim koníčkom.