štvrtok, 05 júl 2018 13:46

Alexander Barica - nenápadný hrdina študentov evanjelického gymnázia

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Alexander Barica - nenápadný hrdina študentov evanjelického gymnázia Alexander Barica - nenápadný hrdina študentov evanjelického gymnázia

Alexander Barica sa narodil vo Vrútkach 4. júna 1911. Základnú školu navštevoval vo Vrútkach. Po maturite 9. júna 1931 na martinskom gymnáziu sa rozhodol pre štúdium teológie na Teologickej fakulte UK v Bratislave. V prvej polovici 20. storočia prenasledovaný, ponižovaný pre svoju vieru, fyzicky aj psychicky týraný a dlhodobo väznený.

Najskôr ho ľudácky režim podozrieval z prechovávania „obrazov bývalého režimu ČSR“, a preto ho dal prenasledovať, špehovať a pokutovať aj za to, že šíril protifašistické názory. A tak uvítal ponuku kolegu Jozefa Bučka, ktorý odchádzal z Vrbového do Martina, aby nastúpil na jeho miesto. Tu okrem pastoračnej činnosti (učil, aktivizoval mládež) cez povstanie pomáhal obyvateľom podhorských obcí. Aj napriek zákazu a ohrozeniu vlastného života zásoboval partizánov a pochoval ruských partizánov, intervenoval za svojich farníkom u nemeckých veliteľov, čím riskoval bezpečnosť seba i svojej rodiny . Po ďalších životných skúškach zomrel 1. augusta 2003 v Martine, pochovaný je v mieste svojho posledného pôsobiska v Lišove.

 

 

Študenti tretieho ročníka Evanjelického gymnázia v Martine Jozef Sopoliga a Zuzana Kubíková sa pre osobnosť Alexandra Baricu rozhodli práve preto, že aj napriek všetkým príkoriam a prekážkam, ktorý mu vtedajší režim kládol do jeho osobného i pracovného života sa nevzdal a nenechal zlomiť. „Ostali sme oslovení jeho životným príbehom a sme radi, že vďaka projektu Nenápadní hrdinovia ho budeme môcť priblížiť aj študentom z ostatných škôl a širokej verejnosti.

 

Do desiateho ročníka projektu Nenápadní hrdinovia sa zapojili desiatky tímov z celého Slovenska. V rámci projektu študenti vo svojom okolí hľadajú osobnosti, ktoré boli počas obdobia komunizmu prenasledované pre svoje postoje a presvedčenie a čestne obstáli v mnohých životných skúškach. Do súťaže sa od jej vzniku v roku 2008 zapojilo už vyše 600 študentov, ktorí spracovali viac ako 250 príbehov ľudí, ktorí svojím životnými postojmi odmietli stotožniť s komunistickým režimom. Práce študentov martinského evanjelického gymnázia dostávajú každoročne od členov odbornej poroty projektu vysoké hodnotenia a umiestňujú sa v zlatom pásme. Vďaka takejto poctivej a svedomitej práci sa mohli martinskí gymnazisti už niekoľkokrát zúčastniť poznávacieho zájazdu do Štrasburgu, ktorý je každoročne odmenou pre víťazov projektu.

 

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy Mgr. Jozef Sopoliga vidí význam zapájania študentov do takýchto historicko-vzdelávacích projektov nasledovne: „Projekt ako sú Nenápadní hrdinovia sa osvedčil nielen ako výborný nástroj na doplnenie obsahu vyučovania dejepisu, občianskej náuky či náboženskej výchovy, ale myslím si, že je dôležitým priestorom pre študentov pracovať s pôvodnými zdrojmi, analyzovať ich, učí ich spolupracovať, komunikovať a prezentovať, ale predovšetkým mapovať príbehy ľudí, ktorí svojou vierou, zápasom za pravdu a slobodu sú príkladom aj dnes pre nás a našich študentov.“

 

Článok vznikol v rámci 10. ročníka projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Gestorom projektu je Mgr. František Neupauer, PhD., ktorý je zároveň aj predsedom o. z. Nenápadní hrdinovia. Viac informácií o projekte je možné nájsť na www.november89.eu.

 

Mgr. Dušan Haško

Prispievateľ Turiec Online

PR manažér Nadácie kresťanského vzdelávania